Matematikkspillet Numetry

Få en grunnleggende innføring i Numetry. Lær blant annet om hvordan du spiller Numetry og hvilke matematiske temaer oppdragene dekker.

Ådne Olsen avatar
9 artikler i denne samlingen
Skrevet av Ådne Olsen