Hvordan du spiller Deep Salvage

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Deep Salvage.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Deep Salvage? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I oppdraget Deep Salvage skal man finne ut hva man må multiplisere med tallet som kommer opp til venstre, over avataren, for å komme fram til tallet i vannet til høyre.

Her må du bruke tall fra 1-10 for å komme fram til svaret. Du kan enten bruke tastaturet til PC-en din til å svare, eller bruke tastaturet på skjermen. For å avgi svaret ditt må du trykke på ✓-knappen nede til høyre.

Modus 1

Modus 1 skal du hente opp et større objekt, og du vil da trenge to tuber samtidig. Så her må begge tallene til venstre multipliseres så svaret til begge tubene blir det samme som tallet ute i vannet.

Dersom du allerede har skrevet inn et svar på den øverste tuben, men vil endre det, kan du bruke pilene nede på midten av skjermen til å gjøre endringer der. Alt du trenger å gjøre er å klikke på pilen som peker opp og skrive inn et nytt tall.

Modus 2

I Modus 2 vil du få flere tuber etter hverandre. Når de første tubene er sendt ut, får du et nytt tall lenger ute i vannet. Da må du trekke fra det tidligere svaret ditt fra det nye tallet. På den måten kan du finne ut hva du må multiplisere med for å nå fram til det nye svaret.

Her kan vi bruke bildet under som et eksempel.

Akkurat nå ligger vi på 18 og vi skal videre med tubene våre til 42. For å finne ut hvor mye vi må multiplisere 8 med for å få tubene til 60, når vi allerede er på 18, må vi først starte med å subtrahere.

Vi kan gjøre det slik:

  • 42 – 18 = 24

  • 24 / 8 = 3

Svaret vi er ute etter er da 3.

Svarte dette på spørsmålet?