Hvordan du spiller Door Decryptor

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Door Decryptor.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Door Decryptor? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I Door Decryptor skal du finne ut verdien til noen mystiske symboler. Dette matteoppdraget er en introduksjon til algebra.

Det første du møter er et regnestykke med to symboler og et tall. Her må du finne ut verdien til det mystiske symbolet ved hjelp av regnestykket over.

Vi tar utgangspunkt i bildet under. I stedet for symbolet på bildet under, bruker vi X her når vi forklarer. Så regnestykket under er da X + X = 20. Vi kan også skrive det om så det blir 2X = 20, fordi X + X = 2X.

For å finne ut hvor mye én X blir må vi dele på 2 på begge sider av likhetstegnet. Deler man på én side av likhetstegnet må man også gjøre det på den andre.

 • 2X = 20

 • 2X / 2 = 20 / 2

 • X = 10

Svaret på denne oppgaven er da 10. Slik fortsetter du på de neste oppgavene.

Etter hvert som du kommer videre, vil du komme borti to ulike symboler. Her skal du bare følge akkurat samme prosess som sist, bare med begge symbolene.

I eksempelet under bruker vi X for det øverste symbolet og Y for det andre symbolet.

Først starter vi med å finne X.

 • X + X = 8

 • 2X = 8

 • 2X / 2 = 8 / 2

 • X = 4

Så finner vi verdien til Y.

 • Y + Y = 4

 • 2Y = 4

 • 2Y / 2 = 4 / 2

 • Y = 2

Når du finner ut verdien til begge symbolene, kan du bytte ut symbolene i det nederste regnestykket med verdien deres. Da får vi et regnestykke som ser slik ut:

 • X + Y = ?

 • 4 + 2 = ?

 • 4 + 2 = 6

Senere vil du komme borti tre av det samme ukjente symbolet i samme regnestykket. Her gjør du akkurat det samme som tidligere. Denne gangen deler du bare på 3 på begge sider av likhetstegnet for å finne ut verdien til symbolet.

De siste levlene blir hakket mer kompliserte. Her er det totalt 3 forskjellige symboler med hver sin verdi. Her er det bare å holde tungen rett i munnen og finne ut verdien til ett symbol av gangen.

Vi bruker skjermbildet under som eksempel her. Først starter vi med å finne verdien til det øverste symbolet. Denne kaller vi X.

 • 3X = 9

 • 3X / 3 = 9 / 3

 • X = 3

Deretter bruker vi X til å finne ut hva det neste symbolet er. Dette symbolet kaller vi Y. For å finne ut hva Y blir, følger vi denne metoden:

 • X + Y + Y = 13

 • 3 + 2Y = 13

 • 3 + 2Y – 3 = 13 – 3

 • 2Y = 10

 • 2Y / 2 = 10 / 2

 • Y = 5

Så kan vi gjøre samme prosess for å finne det siste symbolet, Z. Det blir da å se slik ut:

 • Y + Y + Z = 30

 • 5 + 5 + Z = 30

 • 10 + Z = 30

 • 10 + Z – 10 = 30 – 10

 • Z = 20

Nå som vi har funnet verdiene til alle symbolene kan vi endelig løse det siste regnestykket.

 • Z + X + Y = ?

 • 20 + 3 + 5 = ?

 • 20 + 3+ 5 = 28

Det endelige svaret vi er ute etter i bildet under er 26.

Modus 1

Når du kommer til Modus 1 vil du igjen møte på tre av det samme symbolet i samme regnestykke. Forskjellen fra historiemodus er at her må du både subtrahere og addere for å finne verdien til symbolene.

For å vise hvordan du finner svaret til dette regnestykker bruker vi bildet under som eksempel.

For å finne det øverste symbolet, X, gjør vi slik:

 • X – X + X = 6

Her ser vi at vi kan forenkle venstre side av regnestykket.

 • X – X + X = X

Dette gjør at vi bare står igjen med regnestykket:

 • X = 6

For å kontrollere at dette stemmer kan vi bytte X med tallet vi kom fram til

 • X – X + X = 6

 • 6 – 6 + 6 = 6

 • 6 – 6 = 0

 • 0 + 6 = 6

Akkurat samme metode funker også for det andre symbolet, Y:

 • Y – Y + Y = 3

 • Y – Y + Y = Y

 • Y = 3

Da kan vi løse det nederste regnestykket for å finne svaret.

 • X – Y + X = ?

 • 6 – 3 + 6 = ?

 • 6 – 3 = 3

 • 3 + 6 = 9

Svaret på dette regnestykket i eksempelet under er da 9.

Det er ikke alltid det vil være lettest å starte med det øverste regnestykket på brettet. Når du kommer til oppgaver som den under, kan det være lurt å starte på det andre regnestykket. Dette er fordi det ikke er lett å finne ut verdien til verken X eller Y.

Regnestykket på andre linje blir da å se sånn ut når vi bruker bildet under som utgangspunkt. Vi vil da finne verdien til X.

 • X + Y – Y = 92

 • Y – Y = 0

 • X = 50

Når som vi har funnet verdien til X, kan vi gå til det øverste regnestykket igjen. Nå er vi ute etter å finne Y sin verdi.

 • X + X – Y = 92

 • 50 + 50 – Y = 92

 • 100 – Y = 92

 • 100 – 8 = 92

 • Y = 8

Nå som vi vet hva X og Y er, fortsetter vi videre for å finne verdien til Z.

 • X + Y – Z = 56

 • 50 + 8 – Z = 56

 • 58 – Z = 56

 • 58 – 2 = 56

 • Z = 2

Etter vi har funnet verdien til alle symbolene kan vi finne svaret til det siste regnestykket.

 • X + Z – Y = ?

 • 50 + 2 – 8 = ?

 • 50 + 2 = 52

 • 52 – 8 = 44

Svaret vi er ute etter i dette eksempelet er da 44.

I Modus 1 vil du også møte noe helt nytt. Du vil komme til et brett hvor du skal klikke og dra på plass symboler for å få regnestykkene til å stemme. Her vil du se alle symbolene til venstre side og hvilken verdi de har helt nederst.

I dette eksempelet bruker vi det øverste regnestykket i skjermbildet under. Her kan vi se at vi har et tomt felt i tillegg til to ulike symboler.

Dersom vi erstatter symbolene med bokstaver, vil regnestykket bli slik:

 • ? + Y + Z = 60

For å se hvilken verdi Y og Z har, må vi se hva som står helt nederst på brettet. Der ser vi følgende:

 • Y = 20

 • Z = 30

Nå som vi vet verdien til symbolene kan vi begynne å løse regnestykket.

 • ? + 20 + 30 = 60

 • ? + 50 = 60

Nå kan vi se at vi mangler 10 for å nå 60. Da leter vi etter hvilket symbol som har verdien 10. Det viser seg å være X.

 • 10 + 50 = 60

Da gjenstår det bare å klikke og dra symbolet til X over til det tomme feltet.

Dersom du svarer rett, vil symbolet forbli der og lyse grønt. Svarer du galt vil det lyse rødt og symbolet vil forsvinne.

Helt til slutt vil det også komme regnestykker som i tillegg inneholder subtraksjon.

Modus 2

Når du kommer til Modus 2, vil du møte vanlige regnestykker igjen. Eneste som er nytt her er at du skal multiplisere i det siste regnestykket.

Her må du huske riktig rekkefølge for å løse regnestykket. En grei huskeregel er PEMDAS: Parenteser, eksponenter, multiplikasjon, divisjon, addisjon, subtraksjon.

Bruker vi skjermbildet under som eksempel vil du se at vi må regne ut Z · Y før vi kan starte med å legge til X. Verdien til X er 10, verdien til Y er 5 og verdien til Z er 1.

Vi får da dette regnestykket:

 • X + Z · Y = ?

 • 10 + 1 · 5 = ?

 • 1 · 5 = 5

 • 10 + 5 = 15

Her blir 15 det riktige svaret.

Hadde vi bare regnet fra venstre til høyre, uten å ta hensyn til PEMDAS, ville vi fått feil svar.

 • X + Z · Y = ?

 • 10 + 1 · 5 = ?

 • 11 · 5 = 55

Forskjellen mellom å gjøre det i riktig rekkefølge og feil rekkefølge ga to helt forskjellige tall. 15 og 55.

Senere må du også huske å bruke riktig regnerekkefølge.

Bruker vi regnestykket på linje nummer to vil du se at vi må regne ut Æ · ? før vi kan starte med å legge til X. Verdien til Æ er 30, og verdien til X er 5.

Vi får da dette regnestykket:

 • Æ + ? · Y = 40

For å finne ut hva ? burde bli, må vi først fjerne Æ fra regnestykket. Det gjør vi ved å trekke det fra på begge sider.

 • 30 + ? · 5 = 40 – 30

Da står vi igjen med:

 • ? · 5 = 10

For å fjerne 5, må vi dele på 5 på begge sider.

 • ? · 5 / 5 = 10 / 5

 • ? = 2

Ser vi på symbolenes verdi helt nederst på brettet vil vi se at Z = 2. Det vil si at vi må flytte den inn i ?. Det endelige regnestykket vårt er da

 • 30 + 2 · 5 = 40

Svarte dette på spørsmålet?