Hvordan du spiller Particle Picker

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Particle Picker.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Particle Picker? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I Particle Picker skal du jobbe med sannsynlighet, mer spesifikt sannsynligheten for å plukke en blå partikkel.

I Historiemodus skal du fylle opp kapselen med partikler for å nå målet som står på søylen til høyre. For å nå målet ditt kan du klikke og dra partiklene i kapselen over til beholderen eller motsatt.

I dette eksempelet startet vi med å dra over alle de blå partiklene over til kapselen.

Deretter drar vi bort de røde til beholderen. Grunnen til at vi gjør dette er fordi vi prøver å nå Helt sikkert på søylen. For å få det til må alle partiklene i søylen være blå.

Modus 1

I Modus 1 vil du møte på levler hvor det er tre kapsler. Her skal du gjøre sånn at alle kapslene når målet sitt. Dette gjør du ved å dra partiklene fra en kapsel til en annen, helt til målet er nådd.

Modus 2

I Historiemodus og Modus 1 har du fått vite målet, for så å finne ut hvor mange partikler som må til for å nå det. I Modus 2 skal du gjøre det omvendte. Her vil få vite hvor mange partikler det er i en kapsel. Jobben din er å finne ut sannsynligheten for å plukke ut en blå partikkel.

Tar vi utgangspunkt i eksempelet under kan vi se at vi har to røde partikler og to blå. Sannsynligheten for å plukke ut en blå partikkel er da 2/4. Fordi det er like mange blå og røde partikler er det like stor sannsynlighet for å plukke ut en blå. Derfor må vi flytte på firkanten hvor det står 0 til vi når Lik sannsynlighet på sylinderet.

Senere vil du måtte skrive inn hvor stor sannsynligheten er for å plukke ut en blå partikkel i brøk. Telleren, den øverste, viser hvor mange blå partikler du har i kapselen. Nevneren, den nederste, viser det totale antallet partikler det er i kapselen. Både de røde og de blå.

I skjermbildet under ville brøken vært 3/4. Dette er fordi det er 3 blå partikler i kapselen og 4 partikler totalt.

Svarte dette på spørsmålet?