Tekststørrelse

Vi viser deg hvordan du endrer på tekststørrelsen i Numetry.

Oppdatert over en uke siden

For å endre tekststørrelsen i Numetry, må du først trykke på tannhjulikonet oppe til høyre i spillet.

Her inne vil du se tre sidemenyer. Velg Tilgjengelighet.

Dra på glidebryteren til høyre for Tekststørrelse. Du kan velge mellom 100 %, 125 %, 150 %, 175 % og 200 %. Standard tekststørrelse er 150 %.

All tekst i spillet skaleres når du endrer på denne innstillingen.

Svarte dette på spørsmålet?