Hvordan du spiller Slime Recycler

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Slime Recycler.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Slime Recycler? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i oppdraget.

Slik fungerer oppdraget

Til venstre side vil du se en grønn klump med slim. Denne klumpen skal splittes opp og flyttes over til rørene i midten. Dette gjør du ved å dra enerene over til enerrøret, tierene til tierrøret, osv.

Dersom vi ser på eksempelet under skal 3 flyttes til enerrøret, 7 til tierrøret og 3 til hundrerrøret.

Slik som dette.

Når du har fordelt slimklumpen til alle rørene, vil det bli fraktet inn tall i røret under. Det er disse tallene vi skal trekke fra tallene vi la inn tidligere.

Du skal da starte med røret lengst til høyre. I dette tilfellet enerrøret, og regnestykket 3 − 2.

Etter du er fornøyd med svaret ditt fortsetter du videre med røret til venstre. Her er regnestykket 7 − 8. Dette vil bli et negativt svar, siden 8 er større enn 7. Derfor må vi låne fra røret til venstre, altså hundrerrøret. Dette gjør du ved å klikke på 3 og dra det over til den lille sirkelen til høyre for 7. Nå vil det stå 10 i den lille sirkelen, og røret du lånte fra vil være redusert med 1.

Du kan nå fortsette med regnestykket. Nå har vi 7 + 10 − 8. Når du har regnet ut svaret fortsetter du videre til neste rør.

Tidligere hadde vi 3 i hundrerrøret, men siden vi lånte en tier til tierrøret har vi nå bare 2 der. Derfor blir regnestykket nå 2 − 1. Når du har svart på dette regnestykket har du gjort ferdig levelet og kan fortsette videre.

Så følger du bare denne metoden alle levlene i oppdraget til du har fullført hele oppdraget. Dette gjelder både på Historiemodus, Modus 1 og Modus 2.

Svarte dette på spørsmålet?