Hvordan du spiller Mysterious Pillar

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Mysterious Pillar.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Mysterious Pillar? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I matteoppdraget Mysterious Pillar skal du jobbe med brøk. Det starter med at du introduserer for det som senere viser seg å være telleren i brøken. Her må du legge sammen to tall for å få svaret. I dette tilfellet ? + ? = 8. For å få det tallet du ønsker må du snu på de blå tannhjulene over spørsmålstegnene. Dette gjør du ved å klikke og dra de til høyre eller venstre.

Når du vil oppgi svaret ditt trykker du på ✓ nede til høyre.

Så kommer vi til nevneren. Å legge sammen fungerer ikke likt som det vi gjorde med telleren. Her vil ikke 3 + 5 bli 8. Nevneren forblir den samme når man legger sammen. For å finne ut hva nevneren blir kan vi se om det allerede står en nevner her.

I eksempelet under ser vi at det står 8 etter likhetstegnet, så da må svaret her være 8 og 8 på de andre nevnerne før likhetstegnet.

Det samme som vi gjorde tidligere med addisjon gjelder her når vi skal starte å subtrahere.

Når det kommer til nevneren, gjelder også akkurat det samme. Når vi subtraherer her vil ikke nevneren forandre seg. Vi må bare passe på at alle nevnerne er like, ellers vil ikke hver side av likhetstegnet stemme.

Videre vil du måtte gjøre begge disse stegene samtidig, altså å finne teller og nevner i samme steg. Husk å se hvilken regneart som utføres før du avgir svaret ditt, det er fort gjort å glemme å se om det er addisjon eller subtraksjon du skal gjøre.

Senere i oppdraget vil du få opp noe ser ut som bildet under. Her skal du forkorte en brøk. For å se hvor mye du skal forkorte den med kan du se om det finnes noe hint i svaret etter likhetstegnet.

I eksempelet under finnes det allerede en 6. Da kan vi se hva sammenhengen mellom 12 og 6 er. Dersom vi deler 12 på 2 vil vi få 6. For å komme fram til svaret i telleren tar vi da og deler 6 på 2 for å finne svaret.

Dersom det ikke er noe hint etter likhetstegnet, må du gå gjennom tallene i tannhjulet for å lete etter svaret. Her vil det være lurt å finne hvilke tall både teller og nevner kan deles på.

Det vil også være oppgaver der det ikke finnes tall lavere enn teller og nevner. Da skal du forstørre brøken. For å løse denne følger du bare samme prosess som i eksempelet over. Bare at her må du multiplisere for å komme fram til svaret.

Modus 1

Det nye som blir introdusert i Modus 1 er multiplisering av brøk. Forskjellen mellom multiplikasjon og addisjon og subtraksjon av brøk er at nevnerne endrer seg når man multipliserer de.

I eksempelet under ser vi at nevnerne er 7 og 3. Når disse multipliseres, får vi en helt ny nevner, altså 21. Det er ikke det samme som addisjon med brøk, hvor nevneren forblir det samme.

For å finne ut svaret i disse oppgavene må du se hva du skal komme fram til. I eksempelet under er det 16. For å komme fram til svaret må vi finne fram hvilke to tall vi må gange med hverandre for å komme til 16.

I tannhjulet i denne oppgaven finner vi tall fra 1 til 10. På grunn av det finnes det flere riktige svar. Både 4 × 4, 2 × 8, og 8 × 2 er alle mulige svar her.

Modus 2

Når du kommer til Modus 2, vil du få opp en oppgave som ser ut som skjermbildet under. Her vil du få et ferdig regnestykke. Det eneste som mangler er hvilken regneoperasjon som skal utføres. I tannhjulet vil du finne addisjonstegnet +, subtraksjonstegnet −, og multiplikasjonstegnet ×. Din jobb er å finne ut hvilken av disse som gjør at regnestykke stemmer.

I eksempelet under kan vi se at 8 og 6 skal bli 2. Vi vet at 8 + 6 = 14, og 8 × 6 = 48, så det blir ikke å stemme med regnestykket. Da står vi bare igjen med 8 − 6 = 2. Slik kan man finne svaret til disse regnestykkene.

Når du tror du har funnet ut hvilken regneoperasjon som skal utføres, snur du bare tannhjulet til det riktige symbolet og låser svaret ditt.

Svarte dette på spørsmålet?