Hvordan du spiller Clockwork Tablet

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Clockwork Tablet.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Clockwork Tablet? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I oppdraget Clockwork Tablet skal du undersøke det merkelige urverket i hulene på Skadi.

I første del av oppdraget skal du fylle inn koder for å fullføre regnestykket.

Vi tar utgangspunkt i bildet under. Her skal du finne ut hvordan 3 + ? = 12. Svaret fyller du i den blå boksen over regnestykket.

Du kan oppgi svaret ditt ved å bruke musepekeren eller ved å skrive på tastaturet.

Etter du er fornøyd med svaret ditt klikker du på Enter på tastaturet eller ✓-knappen på skjermen.

Etter hvert vil det også dukke opp et nytt regnestykke i en lilla boks. Her gjør du akkurat det samme som tidligere, men her må du svare på begge regnestykkene før du kan sjekke svaret ditt.

Så skal du begynne å flytte minevognen, plassert på høyre side av skjermen, til den blå firkanten.

Klikk og dra den oransje Flytt-brikken inn i den tomme boksen som lyser gult.

Deretter må du finne hvor mange firkanter minevognen må flytte seg for å nå målet. Her må du telle antall firkanter mellom minevognen å målet.

For å fortelle urskiven hvor mange brikker minevognen skal flytte seg, bruker du tallene nede til høyre. Når du har funnet svaret, klikker du og drar over tallet til den oransje Flytt-brikken.

For å tilbakestille brettet og starte på nytt, kan du trykke på ↻-knappen.

Trykk på ✓-knappen for å låse inn svaret ditt.

På det neste brettet vil du se enda en knapp. Denne bruker du for å vende veien minevognen skal dra. I bildet under er det Vend vestover-brikken.

I eksempelet under flytter vi minevognen først to firkanter sørover. Deretter vender vi den vestover, før vi til slutt flytter oss flytter vognen 3 firkanter mot vest.

Etter hvert vil det dukke opp flere brikker for å snu minevognen. Her må du plassere de i riktig rekkefølge for å nå målet ditt.

Helt til slutt vil de blå og lilla firkantene komme tilbake. Her er det ikke mulig å legge tall direkte inn i Flytt-brikkene. I stedet må du bruke de blå og lilla brikkene for å velge hvor langt minevognen skal flytte seg.

I eksempelet under har vi gitt den blå brikken verdien 3 og plassert den i Flytt-brikken.

Deretter la vi inn en Vend østover-brikke, for så å gi den lilla brikken verdien 6 og plassere den inni en Flytt-brikke.

Det er mulig å bruke de små fargede brikkene så mange ganger du vil, som du kan se i eksempelet under. Her brukte vi den helt i starten og slutten, fordi vi trengte å flytte den 3 firkanter begge gangene.

Modus 1 og 2

I Modus 1 og 2 blir Gjenta-funksjonen introdusert. Ved å skru på denne knappen, vil koden gjenta seg helt til koden mislykkes eller når målet.

Du ser at Gjenta-knappen er på når den lilla sirkelen ved siden av lyser blått.

Her kan du se et eksempel på hvordan Gjenta-funksjonen fungerer. Etter å ha flyttet seg 2 firkanter mot vest, to firkanter mot nord og vendt seg vestover, starter den fra begynnelsen av. Dette vil den gjøre helt til den har nådd målet sitt.

Senere vil du komme borti en oransje firkant med fire oransje lys inni seg. Denne kan du ikke fylle inn med tall, men med de små fargede brikkene. Plasser den fargen møter på i banen i den oransje firkanten.

Etter du har fylt den inn med en av fargene, vil du se at kablene på begge sider begynner å lyse en av de to fargene.

Når minevognen treffer en blå firkant vil den følge koden til den siden som lyser blått, og når vognen treffer en lilla firkant vil den følge koden til den siden som lyser lilla.

Senere vil begge fargene bli introdusert til banen, sammen med Gjenta-funksjonen. Plasser den fargen vognen vil møte på første i den oransje firkanten og så løser du resten av banen med samme logikk som tidligere.

Svarte dette på spørsmålet?