Hvordan du spiller Phantom Fractions

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Phantom Fractions.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Phantom Fractions? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I matteoppdraget Phantom Fractions skal du forstørre og forminske brøk.

Det første du vil se er en asteroide midt på skjermen som du skal forminske eller forstørre. Dette gjør du ved å trykke på knappen som lyser nede på skjermen.

Når du trykker på den oransje knappen til høyre forminsker du brøkdelen.

Når du trykker på den blå knappen til venstre, forstørrer du brøkdelen.

Når du først blir introdusert til dette, trenger du bare å trykke på denne knappen for å se hvordan det hele fungerer. Den nye brøkdelen vil automatisk fylles inn. Alt du trenger å gjøre er å trykke på ✓.

Senere må du selv finne ut hva den nye brøkdelen blir etter den har blitt forminsket eller forstørret. Dette kan du gjøre ved å bruke tastaturet på PC-en din eller ved å bruke tastaturet på venstre side av skjermen. Når du har fylt inn svaret du tror er riktig, trykker du på ✓-knappen for å sjekke om det er riktig.

Dersom du skrev feil, kan du trykke på tilbaketasten på PC-en eller trykke på X-knappen på skjermen. Da vil det du skrev bli fjernet.

Modus 1

Level 0-4/10

Når du kommer til Modus 1, vil oppdraget se litt annerledes ut. Nå skal du lage brøken som står under Hent, som i dette tilfellet er 6/4, for å komme deg videre. Dette gjør du ved å finne to brøkdeler som til sammen utgjør 6/4 og drar de inn i boksene til høyre.

Etter du har funnet brøkdelene som ga riktig svar, vil den oransje knappen lyse opp. Trykk på denne for å forminske brøken. Svaret vil også automatisk bli fylt inn, på samme måte som tidligere i Historiemodus. Deretter avgir du svaret ved å trykke på ✓-knappen.

Level 5-10/10

Fra level 5 og utover må du selv fylle inn hva brøken blir etter den har blitt forminsket. Dette kan du gjøre ved å bruke tastaturet på PC-en din eller ved å bruke tastaturet på venstre side av skjermen. Dersom du skrev feil, kan du trykke på tilbaketasten på PC-en eller trykke på X-knappen på skjermen. Da vil det du skrev bli fjernet.

Modus 2

Prosessen er helt lik Modus 1 frem til du har valgt riktige brøkdeler, men etter det vil det komme et ekstra steg. Nå må du dra over biter fra den andre brøkdelen for å fylle den første figuren. Dette gjør du ved å klikke på en bit i figuren lengst til høyre, for så å dra den over til den tomme delen i figuren til venstre.

I eksempelet under er biten vi skal dra over markert i gult.

Etter du har gjort dette vil den oransje knappen lyse opp. Nå er resten av prosessen er helt lik som den var i Modus 1.

Svarte dette på spørsmålet?