Fullskjerm-funksjonen

Vi viser deg hvordan du kan spille Numetry i fullskjerm og hvorfor det kan være lurt.

Oppdatert over en uke siden

Dersom du ønsker å spille Numetry i fullskjerm, kan du trykke på tannhjulikonet oppe til høyre i spillet.

Under Generelt finner du Fullskjerm. Til høyre for det er det en skyveknapp du kan trykke på for å få spillet i fullskjerm. Slik kan du hindre distraksjoner fra andre faner eller skrivebordsapper mens du spiller Numetry.

Svarte dette på spørsmålet?