Hvordan du spiller Fraction Clock

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Fraction Clock.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Fraction Clock? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

Level 0/6

På de første to levlene til Fraction Clock skal du dra viseren til det klokkeslettet teksten øverst på skjermen spør om. Dette gjør du ved å klikke og dra viseren til det riktige klokkeslettet. Tallene på utsiden viser timer.

Nå skal du dra minuttviseren i klokken. Her skal du klikke og dra viseren til minuttene på klokken. Disse finner du rett på innsiden av ringen.

Level 1/6

Igjen skal du klikke og dra viseren, men nå har tiden på viseren blitt omgjort til brøk. I stedet for å dra til et klokkeslett må du finne rett brøkdel. De forskjellige brøkdelene finner du på utsiden av klokken.

Level 2/6

I de neste oppgavene skal du klikke og dra viseren frem med ett kvarter om gangen. Et kvarter er det samme som 15 minutter.

Level 3/6

På de neste oppgavene skal du starte med å dra viseren frem et visst antall minutter.

Deretter vil du få opp en helt identisk klokke, bare vist som brøk. Her må du finne ut hvilken brøkdel av klokken det er som er markert. På sirkelen til høyre kan du se brøkdelene du jobber med. Her skal du med andre ord svare i X/4.

For å skrive inn svaret ditt kan du enten bruke tastaturet på PC-en eller tastaturet på høyre side av skjermen. Dersom du skrev feil, kan du enten bruke tilbaketasten på PC-en eller X-knappen nede til høyre. For å avgi et svar kan du enten trykke på enter på PC-en eller klikke på ✓-knappen på skjermen.

Level 4/6

Nå skal du repetere det samme som i de forrige levlene.

Level 5/6

Til slutt skal du jobbe med halvtimer. Her skal du skru klokken 30 minutter framover om gangen. På siste oppgaven har klokkeslett blitt byttet ut med brøk.

Modus 1 og 2

I Modus 1 og 2 er det et par nye ting som introduseres. I eksempelet under kan du se at vi jobber med brøk, men ingen av brøkdelene som vises på klokken ligner på brøken du skal finne. Dette er fordi den er forkortet. Derfor må du nå, i tillegg til å finne riktig plassering, forstørre brøken. Da vil du se hvor mye 1/2 blir i tolvdeler.

Senere vil du stille klokken, men uten å få hjelp til å vite hva brøken. Klokken med brøkdeler på høyre side er tom. Her må du tenke på klokken i 12-deler og finne ut hvilken brøk du har laget. Hvis du er usikker på hvor mye du har, kan du tenkte på 1 time som 1/12.

Svarte dette på spørsmålet?