Hvordan du spiller Access Shaft

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Access Shaft.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Access Shaft? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Du kan oppgi svar ved å bruke musepekeren eller ved å skrive på tastaturet. Etter du er fornøyd med svaret ditt klikker du på Enter på tastaturet eller ✓-knappen på skjermen.

Når du spiller Access Shaft er det viktig å lese hva som blir spurt om. Det er fort gjort å svare feil på en oppgave fordi man ikke leste oppgaven skikkelig.

Historiemodus

Level 0-3/21

De første levlene i Access Shaft handler om å lære forskjellen mellom partall og oddetall. Her må du lese gjennom oppgaven for å se om den ber at du setter inn et partall eller oddetall.

Senere vil det også fjerne muligheten til å legge sette inn noen av sifrene for å teste om du kan flere ulike partall og oddetall.

Level 4-5/21

Level 4 og 5 tar for seg antall siffer i tall. Her må du telle hvor mange sifre det er i tallet som vises på skjermen og svare basert på det.

Level 6-8/21

Her må du lese nøye gjennom teksten for å finne ut hvor du skal sette inn parsiffer og oddesiffer i tallet.

Level 9-12/21

På disse oppgavene vil du få opp et tall på skjermen hvor du må klikke på rett siffer i tallet basert på posisjonen de har.

Level 13/21

Her kommer vi tilbake til det vi gjorde på levlene 4-5/21 for litt repetisjon. Nå må du igjen telle hvor mange sifre det er i tallet som vises på skjermen og svare basert på det.

Level 14-17/21

Nå må du taste inn et siffer i tallet basert på det teksten spør om. Her er det bare å holde tungen rett i munnen for å finne ut hvilket siffer som er rett.

Level 18-21/21

De siste levlene handler om å finne verdien av et siffer. Her må du lese oppgaven nøye for å finne ut hvilket siffer oppgaven spør verdien til.

Modus 1

Level 0-1/13

I de første to oppgavene av Modus 1 må du finne ut hvor du skal plassere parsiffer og oddesiffer i et tall for å komme deg videre. Du vil bli fortalt at de enten skal bli plassert til høyre eller venstre i tallet.

Level 2-3/13

De neste to oppgavene vil gå ut på å lage et tall som bare består av bare parsiffer eller oddesiffer uten å repetere de samme sifrene. Det vil også komme tilleggsinformasjon om hvor du må plassere det høyeste eller laveste sifferet.

Level 4-7/13

På disse levlene må du stokke om tallet ditt for å komme nærmest mulig det som står oppgitt i oppgaveteksten. Samme siffer kan ikke brukes om igjen, og du kan bare bruke sifrene i tallet til å lage svaret ditt.

Level 8-13/13

De resterende levlene er veldig lik de forrige. Det som er forskjellen her er du nå ikke har et tall å stokke om på, men hele tallrekken.

Igjen blir det viktig å lese oppgaveteksten for å finne ut om du må lage et partall eller oddetall, om et siffer må være på en spesifikk plass, eller om det er parsiffer eller oddesiffer som skal brukes.

Modus 2

Level 0-5/10

De første fem levlene i Modus 2 må du finne verdien av et siffer. Her er det lurt å lese teksten nøye. For eksempel kan du bli spurt om verdien til Det nest største parsifferet når det bare er to parsiffer i tallet, som vil si at det faktisk er det minste parsifferet.

Level 6-10/10

Her får du oppgitt et tall som du skal prøve å komme nærmest mulig, men med et par restriksjoner. Noen tall vil ikke være mulig å bruke. I tillegg vil du for eksempel også få beskjed om å plassere det minste parsifferet på tierplassen eller noe lignende. Dette må du ta i betraktning når du lager det nye tallet.

Svarte dette på spørsmålet?