Hvordan du spiller Cross Connector

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Cross Connector.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Cross Connector? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I dette oppdraget må du fikse regnestykkene så de blir fullstendige. For å gjøre dette må du dra over kapslene fra den oransje boksen til høyre over til strømforsyningen i midten. Kapslene kan inneholde både tall og matematiske symboler.

Når et regnestykke er fullstendig vil det lyse grønt, som vil si at du kan fortsette med de andre regnestykkene i strømforsyningsboksen.

Modus 1

Et nytt element blir introdusert i Modus 1. Her kommer det to bokser i strømforsyningsboksen hvor det bare er tillatt med enten partall eller oddetall. Så nå må du passe på at bare partall blir plassert i den ene, og bare oddetall i den andre.

På bildet under kan du se hvordan dette ser ut i praksis. Til venstre er det bare tillatt med partall, og til høyre er det bare tillatt med oddetall. Dette gjelder bare det avgrensede området. Over de finner du 2=2, som ikke blir påvirket av dette.

Modus 2

I Modus 2 vil regnestykkene mangle mange flere kapsler enn tidligere. Her er det bare å ha tungen rett i munnen. Når du jobber med disse levlene hjelper det å løse ett og ett regnestykke av gangen. På den måten blir det færre kontakter å tenke på for hvert regnestykke du blir ferdig med.

Svarte dette på spørsmålet?