Voluminnstillinger

Vi viser hvor du finner voluminnstillingene i spillet og hvordan du kan justere volumet etter eget ønske.

Oppdatert over en uke siden

For å endre volumet i Numetry må du starte med å klikke på tannhjulikonet oppe til høyre i spillet.

Her vil du finne tre ulike sidemenyer. Velg Lyd.

Hovedvolumet styrer all lyden i spillet. Hver lydinnstilling under bestemmer lyden for hver enkelt lydelement i spillet.

Ved å stille opp eller ned på disse kan du justere lyden slik du selv ønsker å ha den. Et lurt tips er å prøve ut litt forskjellige voluminnstillinger for å finne ut hva du liker best.

Svarte dette på spørsmålet?