Hvordan du spiller Sample Divider

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Sample Divider.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Sample Divider? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I Sample Divider jobber du med brøk samtidig som du undersøker utenomjordisk slim.

For å starte å jobbe med slimet må du først trykke på den blå knappen nede til høyre.

Når du gjør dette vil slimet splittes opp. Hvilken brøkdel vi jobber med vil komme i firkanten oppe til venstre. På skjermbildet under er dette ?/4. Nevneren viser det totale antallet vi har (4).

Det du nå skal gjøre er å finne ut hvor mange av disse delene med slim som er oransje. Dette gjør du ved å holde musepekeren over slimet. Dersom det lyser oransje kan du trykke på det for å snu det rundt. Dersom det lyser blått vil det ikke være mulig å snu det.

Når du har snudd alle delene som lyser oransje vil brøken oppe til høyre oppdatere seg og vise hvor mange deler av slimet er oransje.

Deretter vil du komme til en oppgave som ser ut som skjermbilde under. Her skal du lage brøken som står etter likhetstegnet oppe til venstre (3/4). For å få dette til må du klikke og dra slimet over til petriskålen i midten.

Når du drar inn det oransje slimet vil både teller (3) og nevner (4) øke, men om du drar inn det blå slimet vil bare nevneren (4) øke.

For å forklare det på en annen måte, så skal 3 av 4 slimklumper inni petriskålen være oransje om vi tar utgangspunkt i skjermbildet under. Det vil si at vi trenger å dra inn 2 til klumper med oransje slim og 1 klump med blå slim for å få riktig svar.

Når du kommer videre vil du måtte gjøre det samme som du gjorde i de første levlene. Forskjellen her er at du nå selv må skrive inn svaret i telleren etter du har funnet ut hvor mange klumper med slim som er oransje. For å gjøre det kan du enten bruke tastaturet på PC-en din eller tastaturet på høyre side av skjermen.

Videre vil det også komme borti levler hvor du får oppgitt teller (6), men ikke nevner. For å finne dette kan du enten telle hvor mange klumper det er med slim, eller legge til tallet som står i telleren med antall slimklumper som er blå.

Bruker vi skjermbildet under som eksempel kan vi telle oss frem til at det er totalt 8 klumper med slim. Det vil da si at nevneren blir 8, som er svaret vi er ute etter.

Helt til slutt vil du ikke få noe hint om hvor mange det er i boksen oppe til venstre. Her må du altså fylle inn begge tallene. Først starter du med å finne ut hvor mange slimklumper som er oransje og fyller det inn tellerboksen. Deretter finner du ut hvor mange slimklumper det er totalt og fyller det inn i nevnerboksen.

I eksempelet under kan vi se at det er 3 klumper med oransje slim. Da fyller vi inn 3 i tellerboksen. Så teller vi hvor mange slimklumper det er totalt. Det er 4 blå og 3 oransje. Til sammen blir det 7 slimklumper. Svaret her er da 3/7.

Modus 1

Modus 1 tar for seg forkorting av brøk. Her må du altså forkorte brøken så mye som mulig for å få riktig svar. Her kommer du fram til svaret ved å finne fellesnevneren til de to tallene i brøkdelen øverst til venstre. Svaret skriver du i den glødende boksen nede til høyre.

Bruker vi skjermbildet under som eksempel kan vi se at vi har 5/10. Målet vårt er å komme så nærme 1 i telleren som mulig. Derfor starter vi å sjekke om man kan dele begge på 5, da 5 : 5 = 1. Her ser vi at 10 : 5 = 2, så det fungerer.

Da skriver vi svaret vårt (5) i den glødene boksen, for så å trykke på ✓-knappen.

Etter du har skrevet inn svaret må du fylle inn boksene. Da tar du og deler tallene i brøken (3 og 12) med svaret du kom fram til tidligere (3).

I eksempelet under vil det da bli det vi regnet fram tidligere. 10 : 5 = 2 og 5 : 5 = 1. Dette gjør at vi har forkortet brøken fra 5/10 til 1/2.

Senere i oppdraget vil du støtte på noe i motsatt rekkefølge. Her må du først finne ut hva brøken forkortes til.

I eksempelet under ser vi at 14 : 7 = 2. Da må det samme tallet brukes til å finne telleren. Regnestykket ser da slik ut: 6 : 2 = 3. Så svaret vi skal fylle inn i boksen er 3.

Deretter tar du tallet du brukte til å dele med og fyller det inn i den glødende boksen.

I eksempelet under blir det da tallet vi fant ut i regnestykket 14 : 7 = 2.

Modus 2

Modus 2 tar for seg det motsatte av Modus 1. Her skal vi nemlig forstørre brøken.

På de første levlene skal du finne ut hvor mye du må forstørre brøken til venstre for likhetstegnet for å komme fram til brøken på høyre side av likhetstegnet.

I eksempelet under skal vi forstørre 1/3 til å bli 4/12. Her er det mulig å enten multiplisere eller dividere oss frem til svaret. Enten kan vi finne ut hva vi må dele 4 på for å få 1, eller så kan vi finne ut hva vi må gange 1 med for å få 4.

Når du tror du har riktig svar fyller du det inn i den glødende boksen nede til høyre. For å sjekke om det er riktig trykker du på ✓-knappen.

Når du kommer videre vil du se at det vil mangle et tall i telleren, og at det er byttet ut med spørsmålstegn. Her må du bruke de resterende tallene for å komme fram til svaret, men metoden er fortsatt den samme som tidligere.

Etter du har funnet ut hvor mye du må dele opp slimet skal du fylle inn hva svaret blir i boksen hvor spørsmålstegnet var. For å komme deg fram til det må du finne ut hvor mye du delte opp slimet med (3) og gange det med tallet på andre side av likhetstegnet (1).

I eksempelet under multipliserer vi 1 med 3. Så svaret i boksen ble 3.

Du vil også få lignende oppgaver hvor det mangler en nevner. Her skal du gjøre akkurat det samme som de tidligere levlene hvor det manglet et tall i telleren.

Etter du har funnet ut hvor mye du må dele opp slimet, fyller du inn tallet som mangler i nevneren ved å multiplisere tallet i den andre nevneren (2) med svaret du kom fram til tidligere (8).

Nær slutten av oppdraget vil du få oppgaver hvor både teller og nevner er borte. For å løse denne må du se nede til høyre over ✓-knappen. Her står det allerede hvor mye du skal dele opp slimet.

Her følger du samme prosess som du ellers har gjort tidligere, bare denne gangen på både teller og nevner samtidig. Først multipliserer du teller (1) og det ✓-tallet (9) og skriver det inn, så multipliserer du nevner (2) med ✓-tallet (9).

Svarte dette på spørsmålet?