Hvordan du spiller Division Diver

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Division Diver.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Division Diver? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

Når du laster inn oppdraget vil du være plassert i en ubåt under vann. For å flytte på deg kan du enten bruke piltastene på PC-en din eller trykke på piltastene på skjermen. Du skal reise mot venstre.

Etter hvert vil du bli stoppe og musepekeren din vil bli forandret til en firkant. Nå må du finne en ubåt på havbunnen og trykke på den for å sende ned en slange.

Det vil nå poppe opp en skjerm til høyre. Her vil du se at det står LUFTBEHOV oppe til høyre. Tallet under LUFTBEHOV er det du skal fordele likt mellom alle delene i ubåten. Trykk på pilene helt til høyre for å øke eller redusere antallet du vil flytte inn i hver del.

Dersom vi følger eksempelet under vil du se at det er valgt 2 som svar her. Det er fordi 6 (det totale antallet) ÷ 3 (antall deler i ubåten) = 2. Da må vi fylle opp med 2 i hver del for at det skal bli likt.

Etter at du har funnet svaret du tror er riktig må du klikke og dra fra tallet ditt over til hver enkelt del i ubåten.

Når du kommer litt videre i oppdraget, vil denne prosessen bli automatisert for deg. Det vil komme en ny knapp hvor det står PUMP på. Ved å klikke på denne fyller du alle delene med like mye luft som tallet du har valgt som svar.

Ser vi på eksempelet under, så trykker vi på pilene til vi får 3, da 9 ÷ 3 = 3, og fortsetter med å trykke på PUMP-knappen.

Modus 1

Modus 1 ligner litt på den første delen av Historiemodus. Her skal du dra over svarene dine over til hver del. Forskjellen her er at du fyller opp en hel side av gangen. En hel side vil da si enten hele høyre eller venstre side.

I dette eksempelet under kan du se hvordan det fungerer i praksis når du skal fylle opp hver side for seg selv.

Modus 2

I Modus 2 ligner mye på den siste delen av Historiemodus. Nå har vi PUMP-knappen tilbake, så vi kan fylle alt inn på den gang. Forskjellen her er at vi vil ha litt luft igjen etter vi har fordelt det ut i ubåten. Hvor mye du skal la bli igjen kan du se under REST MÅL til høyre.

For å vise hvordan man løser oppgavene kan vi bruke eksempelet under. Her har vi 14 luft tilgjengelig til å fylle opp ubåten. Samtidig skal vi ha 2 i rest. Da kan vi trekke REST MÅL fra LUFT TILGJENGELIG for å finne ut hva vi faktisk jobber med.

Det vil da bli 14 − 2 = 12. Så vet vi at vi har 4 deler vi skal fylle opp. Da blir det 12 ÷ 4 = 3. Svaret blir da at vi skal fylle opp hver del av ubåten med 3.

Svarte dette på spørsmålet?