Hvordan du spiller Juice Booth

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Juice Booth.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Juice Booth? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

Hele oppdraget går ut på å fylle opp de fargede sylindrene til å stemme med tallet til venstre på skjermen over avataren. I eksempelet under er det 2603.

Her må du se at du har nok enere, tiere, hundrere, osv. slik at det stemmer overens med tallet som er oppgitt til venstre. Etter du tror du har rett svar trykker du på spaken til høyre på skjermen for å sjekke om du fikk rett svar.

Dersom du ønsker å fjerne alle kapslene du har satt inn i sylindrene kan du enkelt gjøre dette ved å trykke på X-knappen under spaken.

Modus 1 og 2

Eneste forskjellen mellom Historiemodus og Modus 1 og 2 er at desimaltall blir introdusert.

Svarte dette på spørsmålet?