Hvordan du spiller Rocket Payload

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Rocket Payload.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Rocket Payload? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I oppdraget Rocket Payload skal du plassere kapsler som skal fraktes av romskip. Du kan se hvor mange kilo hvert romskip skal ha ved å se hva det står inni sirkelen i romskipet. I eksempelet under er dette 40 kg.

Nede på beltet vi det komme kapsler. Det er disse du skal fylle inn i romskipet for å frakte riktig vekt. For å sjekke at du har riktig vekt kan du legge sammen de to vektene og se om svaret du får stemmer overens med hvor mye vekt romskipet skal ha.

For å plassere disse i romskipet må du klikke og dra de over til plassen med riktig farge. Blå kapsel må til blå og oransje kapsel må til oransje.

Når du har avgitt svaret du tror er riktig, trekker du i spaken. Dersom du ønsker å fjerne alle kapslene fra romskipet, kan du bruke X-knappen ved siden av spaken.

Etter hvert vil det også dukke opp lilla kapsler. Disse kan plasseres i både den blå og den oransje plassen. Kapslene har negativ vekt, og gjør frakten lettere. Så dersom du plasserer 80 kg og -20 kg vil dette bli 60 kg. Regnestykket er da 80 + -20 = 60.

Det vil også komme enda et romskip som du skal fylle opp. Da må du passe på at begge har korrekt vekt for at du skal fortsette videre.

Av og til vil det ikke være en vekt stor eller liten nok til å passe til romskipet. Da må man splitte opp en kapsel. Dette gjør du ved å velge kapselen du vil dele, og plassere den i lastsplitteren til høyre på skjermen.

Når en kapsel er inni lastsplitteren kan du selv velge hvor mye du vil ha i hver del. For å bruke eksempelet under, så har vi allerede 12 i romskipet som skal ta 20 kg. Det vil si at vi mangler 8 fordi 20 − 12 = 8. Da bruker vi lastsplitteren til å dele opp 25 kg til 17 kg og 8 kg. På den måten kan vi bruke kapselen som veier 8 kg til å fylle opp den resterende mengden romskipet trenger.

Modus 1 og 2

I Modus 1 og 2 blir det introdusert enda en ny kapsel. Denne er låst fast i romskipet og kan ikke flyttes. Derfor må du ta den med i regnestykket når du skal finne ut hvor mange kilo som mangler.

Svarte dette på spørsmålet?