Hvordan du spiller Cold Reactor

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Cold Reactor.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Cold Reactor? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I Cold Reactor skal du nå tallet i den oransje boksen over tallinjen midt på skjermen. For å gjøre dette må du trekke i spakene til høyre og venstre for tallinjen. Tall på høyre side er positive tall, mens tall på venstre side er negative.

I eksempelet under starter vi på tallet 0, og skal prøve å nå 15. Til høyre side på skjermen har vi en kapsel hvor det står 15 i. Ved å trekke i spaken sender vi denne inni maskinen, som gjør at temperaturen øker med 15.

Neste gang skal du til venstre side på tallinjen.

I eksempelet under starter vi på 0 og skal nå -13. Her gjør du akkurat det samme som tidligere. Ved å trekke i den blå spaken sender vi inn kapselen inn i maskinen og senker temperaturen til -13.

Senere vil det komme tall på begge sidene av maskinen. Her skal du til det samme tallet du starter på ved å sende inn begge kapslene. Vær oppmerksom på at vi ikke kan gå utenfor tallinjen. Under -25 og over 25 blir enten for kalt eller for varmt.

Ser vi på eksempelet under, så vil det altså ikke være mulig å først sende inn -17. Da vil vi ende under -25. Derfor må vi først sende inn 17, for så å sende inn -17. På den måten går vi ikke utenfor tallinjen.

Etter det vil det komme to tall på samme side av maskinen. Her må du bytte plass på kapslene for å komme til målet ditt. Dette gjør du ved å klikke og dra kapslene til en annen plass.

Ser vi på eksempelet under starter vi på -4 og skal opp til 12. Legger vi 14 til -4 vil vi bare komme til 10. Derfor må vi klikke og dra 16 nederst i maskinen for å sende inn riktig kapsel. Det er fordi -4 + 16 = 12.

Når spakene blir tatt vekk fra oppdraget vil det si at du nå skal sende ned to kapsler om gangen, en fra hver side. Det betyr at du må regne ut hvor mye tallene nederst på hver side av maskinen blir til sammen. Her må du med andre ord også klikke å dra kapslene slik at det riktige svaret ligger nederst i maskinen.

I dette eksempelet starter vi på -5 og skal opp til 10. Her er differansen 15. Kapslene vi starter nederst med er -5 og 10. Legger vi de sammen vil vi få 5, og -5 + 5 = 0, så det går ikke. Da vil vi bare ende opp på samme plass som vi startet.

Bytter vi plass på 10 og 20 vil regnestykket se annerledes ut. Da vil vi få -5 + 20 = 15. Når vi så legger til 15 til -5 vil vi få regnestykket -5 + 15 = 10, som er det riktige svaret.

For å sjekke om svaret ditt er riktig, trykker du bare på ✓-knappen under tallinjen.

Modus 1

I Modus 1 skal du fortsette med det samme som du gjorde i siste del av Historiemodus. Her må du altså regne ut hvor mye tallene nederst på hver side av maskinen blir til sammen. Dersom det som ligger nederst ikke stemmer overens med målet du skal nå, kan du klikke og dra kapslene for å endre rekkefølgen.

For å sjekke om svaret ditt er riktig, trykker du på ✓-knappen under tallinjen.

I eksempelet under starter vi på 0 og skal til -2. Det vil si at vi må legge sammen to tall som til sammen blir -2. Tallene som allerede er der er -8 og 9. Legger vi de sammen vil vi få -8 + 9 = 1, så her må vi endre på rekkefølgen.

Flytter vi ned 6 på høyre side vil vi få regnestykket -8 + 6 = -2. Dette ser ut til å stemme, så da trenger vi bare å trykke på ✓-knappen for å sjekke om det stemmer.

Modus 2

Når du kommer til Modus 2, vil du se at det har kommet en ny type kapsel. Dette er en omgjøringskapsel som gjør + til − og − til +. Dersom du bruker denne vil et positivt tall bli negativt, og et negativt tall bli positivt. Dersom den hadde blitt brukt i posisjonen den har på skjermbildet under ville -1 blitt omgjort til 1.

I Modus 2 må du også bruke opp alle kapslene for å komme deg videre i oppdraget. Tidligere har du bare måtte brukt én fra hver side, mens du nå må du bruke alle kapslene.

Ser vi på eksempelet under starter vi på 0 og skal til 5. Problemet her er at vi bare har 2 og 1 som positive tall, og det er ikke nok til å komme oss frem til 5. Vi har derimot en omgjøringskapsel. Bruker vi denne på et tall på den andre siden kan vi få nok til å nå.

Vi flytter da omgjøringskapselen helt nederst. Når denne brukes vil -6 omgjøres til 6.

Det gjør at vi lander på 6 i stedet for -6. Legger vi sammen de resterende kapselen vil vi se at vi får -4 og 3. Regnestykket her er da -4 + 3 = -1. Trekker vi -1 fra 6 vil vi ende opp på 5, som er målet vårt. Så da trenger vi bare å trykke på ✓-knappen for å sende ned resten.

Svarte dette på spørsmålet?