Hvordan du spiller Rocket Resupply

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Rocket Resupply.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Rocket Resupply? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

Det første du må gjøre når du starter, er å finne ut hvor mange deler du må dele lasterommet inn i. For å finne hvor mange deler det skal være, må du se på nevneren i brøken på transportbåndet. Nevneren er tallet som lyser gult på bildet under.

Skriv så svaret inn i boksen til venstre på lasterommet.

For å skrive inn svaret ditt kan du enten bruke tastaturet på PC-en din eller tastaturet på høyre side av skjermen. Dersom du skrev feil, kan du enten bruke tilbaketasten på PC-en eller X-knappen nede til høyre. For å avgi svaret kan du enten trykke på enter på PC-en eller klikke på ✓-knappen på skjermen.

Etter du har skrevet inn svaret, skal du dra skyveknappen så antall markerte deler stemmer med telleren i brøken til kassen på transportbåndet. Telleren er tallet som lyser gult på bildet under.

Slik skal det se ut når du gjort det riktig.

Så er det på tide å dra kassen inn i lasterommet. Klikk på kassen og dra den inn i det tomme feltet hvor det står SETT INN KASSE.

Etter hvert vil det komme to kasser som du skal legge inn. Her gjelder akkurat det samme som tidligere, så bare gjør akkurat det samme som du tidligere har gjort.

Når du er ferdig med å plassere den første kassen, er det på tide å dra inn den andre kassen hvor det står ? i lasterommet.

Her vil du se at ? i kassen automatisk viser hvilken brøk det var etter den har blitt plassert i lasterommet.

Så er det bare å trykke på -knappen for å sjekke svaret.

Videre i oppdraget vil du se at hver del av lasterommet inneholder mer enn bare 1. I eksempelet under er det totale innholdet i lasterommet 10 og at det er delt opp i 5 deler. Det vil si at hver del inneholder 2.

Her fortsetter du bare som tidligere. Innholdet vil automatisk bli regnet ut for deg, så alt du trenger å gjøre er å trykke på -knappen for å sjekke svaret.

Når du jobber deg videre i oppdraget, vil ikke innholdet automatisk bli fylt inn. Så da må du gjøre utregningene selv. For å finne svaret må du gange antall markerte deler med verdien av ett lasterom.

I eksempelet under har vi markert 2 deler, mens verdien til ett lasterom er 3. Da blir regnestykket vårt: 2 · 3 = 6.

Det er også mulig å trekke fra den andre delen av lasterommet som er utfylt. For å gjøre det trekker vi 9, som er den andre delen av lasterommet, med 15, som er det totale verdien av lasterommet. Da får vi regnestykket: 15 - 9 = 6.

Svaret som skal skrives i den markerte delen av lasterommet er da 6.

Helt på slutten av oppdraget må du gjøre det samme som tidligere, bare for to kasser. Ellers er alt helt likt.

Modus 1

I Modus 1 introduseres to nye ting. Den første er at du nå av og til jobber med tre kasser som skal inn i lasterommet.

Den andre tingen er at du vil se kasser som er markert x2 med et ikon under. Disse kassene inneholder dobbelt så mye som kassen med det nederste ikonet.

I eksempelet under er brøken i den grå kassen to ganger større enn den oransje kassen. Regnestykket blir da 2 · 2/10 = 4/10.

Modus 2

I Modus 2 blir regnestykkene snudd på hodet. Her får du vite hvor mye innholdet i kassen er. Jobben din er å fylle tomrommet og finne ut hvor mange plasser det er totalt i lasterommet.

For å finne hvor mange plasser resten av lasterommet har, må du gange antall plasser i én del med antall resterende deler.

I eksempelet under har vi 10 plasser i ett lasterom og 2 deler. Regnestykket vårt blir da: 10 · 2 = 20.

Svaret her blir 20. Skriv det inn i det blå boksen i den resterende delen av lasterommet.

Når du er ferdig med å finne ut hvor mange plasser resten av lasterommet har, skal du finne ut hvor mange hele lasterommet har. For å gjøre det må du legge sammen alle delene av lasterommet.

I eksempelet under vil det være 10 fra den fylte delen, og 20 fra den resterende delen.

Da får vi regnestykket 10 + 20 = 30.

Svaret her blir altså 30. Skriv det inn i feltet midt på skjermen som lyser lyseblått ved siden av PLASSER.

Svarte dette på spørsmålet?