Hvordan du spiller Seafloor Survey

Her kan du lese hva du skal gjøre i matteoppdraget Seafloor Survey.

Oppdatert over en uke siden

Lurer du på hvordan man spiller Access Shaft? Her får du en oversikt over hva du skal gjøre i Historiemodus, Modus 1, og Modus 2.

Historiemodus

I historiemodus vil du møte tre forskjellige oppgaver som du må løse for å fullføre oppdraget.

Den første er en enkel firkant du skal regne arealet til. Dette gjør det ved å multiplisere de to sidene av firkanten. Dersom du sliter med å regne ut hvor mye det blir, er det også mulig å telle de små firkantene med stiplede linjer inni det markerte området.

For å avgi et svar kan du enten bruke tastaturet på PC-en din, eller så kan du bruke tastaturet nede på skjermen. Dersom du skrev feil, kan du enten trykke på tilbakeknappen på tastaturet til PC-en din eller bruke X-knappen på tastaturet på skjermen.

Den andre ligner veldig på den første, men her er det et hull midt i firkanten. For å regne ut hva svaret blir her må du først regne ut hvor mye det totale arealet er til hele firkanten, så regne ut hvor mye som mangler. Deretter må du trekke arealet til hullet fra arealet til hele firkanten.

Tar vi utgangspunkt i skjermbildet under vil det se noe slikt ut:

  • Arealet til firkanten er 5 × 4 = 20.

  • Arealet til det som mangler er 2 × 2 = 4.

  • 20 − 4 = 16.

  • Det endelige svaret her er 16.

Den tredje vil være to separate firkanter. For å finne ut hvor mye disse to firkantene blir til sammen må vi først regne ut arealene til begge firkantene hver for seg. Etter det kan vi legge de sammen for å få det endelige svaret.

I eksempelet under gjør vi slik:

  • Finne ut arealet til den nederste firkanten: 5 × 2 = 10.

  • Finne ut arealet til firkanten over: 4 × 1 = 4.

  • Legge firkantene sammen: 10 + 4 = 14.

  • Endelige svar: 14.

Modus 1 og 2

I Modus 1 og 2 vil de små firkantene forsvinne fra havbunnen, så det vil ikke lenger være mulig å regne ut arealet ved å telle. Så her må man multiplisere, trekke fra og legge til for å finne ut hvor stort arealet er.

Arealet du skal regne ut vil også bli mer komplisert enn det var tidligere. Samme regnemåte gjelder fortsatt, det vil bare være flere ledd å tenke på. Her kan det vært lurt å finne fram blyant og papir dersom du ikke klarer å huske alle tallene i hodet.

Det kan fort bli overveldende, men så lenge du regner ut én firkant av gangen vil det gå fint. Her er det bare å holde tungen rett i munnen.

Svarte dette på spørsmålet?