Musepekerinnstillinger

Vi viser hvor du finner musepekerinnstillingene i spillet.

Oppdatert over en uke siden

For å endre på musepekerstørrelse i Numetry, må du først trykke på tannhjulikonet oppe til høyre.

Her inne vil du se tre sidemenyer. Velg Tilgjengelighet.

Dra på glidebryteren til høyre for Musepeker. Du kan velge mellom størrelse 0, 1, 2 og 3.

Svarte dette på spørsmålet?