Alle samlinger
Om Numetry
Slik utvikler vi Matematikkspillet Numetry
Slik utvikler vi Matematikkspillet Numetry

Vi går gjennom hele utviklingsprosessen til matteoppdragene i Numetry. Fra læreplanmål til ferdig matteoppdrag.

Oppdatert over en uke siden

Det tar omtrent 80 dager fra vi har startet en idé, fra pedagogside, til vi har klart å lansere det til vi har klart å lansere det ut på spillet og en spilltester, et barn, har testet det.

Reisen starter av at våre pedagoger utarbeider hvilke(t) læreplanmål vi trenger til spillet, såkalt akademisk kravspesifikasjon. Deretter jobber de ut ifra det og diskuterer det faglige innholdet sammen.

Så blir det sendt videre til vår spilldesigner vår som lager et spilldesigndokument med utgangspunkt i den akademiske kravspesifikasjonen. Her blir matematikken kontekstualisert i form av et oppdrag. Samtidig som dette skjer får oppdraget også en bakgrunnshistorie i spillet, som skal engasjere elevene i historien i spillet, så de vil vite hva som skjer videre. Rett og slett en grunn til at avataren deres skal utføre oppdraget i Numetry.

Når alt dette er på plass begynner arbeidet med å lage en prototype for å se hvordan spillmekanikken vil fungere i praksis. Det blir på en måte skjelettet til spillet. Uten noe som helst form for fancy grafikk eller animasjoner. Her blir alt testet for å se at vi har alt vi trenger til spillet, og gjør nødvendige endringer blir gjort fortløpende basert på interne tilbakemeldinger.

Med en ferdig prototype kan vi starte arbeidet med å programmere, tegne og animere alt i spillet for å få det til å se bra ut. Alt av knapper, bakgrunner og spillmekanikk skal animeres, tegner og programmeres. Elevene forventer høy kvalitet på det de spiller på fritiden, og vi ønsker ikke at kvaliteten skal senkes selv om det er et læringsspill.

Etter alt dette er ferdig tar vi det videre til de som faktisk kommer til å ta i bruk oppdraget, nemlig elevene. De skal teste oppdragene og komme med tilbakemeldinger på hva de synes. Elevene er også herlig ærlige. Enten så sier de at oppdraget er bra, eller så sier de at det er elendig. Dersom det er noe de ikke liker eller ikke forstår må vi gå tilbake i prosessen for å se hva vi kan gjøre for å løse problemet. Slik holder vi på til vi får tommel opp.

Da blir det implementert i spillet, og tilgjengelig for alle å spille.

Svarte dette på spørsmålet?