Tavleundervisning med Numetry

Les hvordan du kan bruke Numetry til tradisjonell tavleundervisning.

Oppdatert over en uke siden

Oppgavene er satt opp på en slik måte at det ikke skader å svare feil. Det er mulig å utforske og prøve ulike svar før man bestemmer hva det endelige svaret skal være. På den måten skader det ikke om elevene kommer med feil svar. De kan i fellesskap finne ut om de er enige om svaret før det låses inn.

På den måten kommer det fram meninger og synspunkter om matematikken og spillmekanikken som fører til mer dialog i klasserommet hvor man snakker matematikk.

Særlig passer dette godt til introduksjon av et oppdrag før elevene skal jobbe med det, eller som en oppsummering av timen der du som lærer sammen med klassen går gjennom læringsinnholdet.

Gå gjennom et nytt matteoppdrag

Du kan bruke tavleundervisning til å gå gjennom nye matteoppdrag sammen med klassen. På den måten blir de litt mer komfortable med innholdet, før de selv setter i gang å løse regnestykkene i matteoppdraget.

Hvis elever har spørsmål om hvordan oppgavene løses, kan du som lærer eller medelever hjelpe dem på vei.

Det er fint å variere mellom å gå gjennom innholdet i plenum og å la elevene utforske matteoppdragene på egenhånd.

Oppsummering av timen på tavlen

Elevene er også mer komfortabel med innholdet i spillet og har kanskje allerede knekt koden for hvordan man løser matteoppdraget. Det er lavere terskel for å rekke opp hånden for å svare, da man fortsatt kjenner på mestringsfølelsen fra tidligere.

Dersom man bruker en digital tavle, kan elevene selv gå frem og svare på oppgaven. Dette fungerer også som en grei måte å ufarliggjøre det å stå foran resten av klassen.

Svarte dette på spørsmålet?