Alle samlinger
Om Numetry
Lærerne og pedagogene som står bak Numetry
Lærerne og pedagogene som står bak Numetry

Lær mer om pedagogene som er med på å lage Matematikkspillet Numetry og hvorfor de ble med på prosjektet.

Oppdatert over en uke siden

Håvard Tjora

Håvard Tjora er for mange kjent som hele Norges «superlærer». Han er én av lærerne bak mattespillet Numetry. Håvard har 16 år på baken som lærer, og har jobbet spesielt mye med matematikk, med ekstra fokus opp mot barn med mattevansker.

Håvard ønsker at Numetry skal skape glede og begeistring for matematikken hos barna, og et av målene hans er at elevene skal være flinkere i matematikk etter endt spilløkt. Håvard ser på Numetry som en ny plattform der elevene vil oppdage gleden ved matte, og legger vekt på tre unike styrker ved spillbasert læring.

Bjørn Ivar Mesel

Bjørn Ivar Mesel er pedagogisk ansvarlig i Numetry, og har 18 års erfaring som lærer – hovedsakelig på mellomtrinnet. Som lærer har det vært viktig for Bjørn Ivar å ufarliggjøre matematikkfaget for elevene og relatere faget til elevenes hverdag. Han har testet en rekke spill i undervisningen, men det var først da han prøvde Numetry at han ble overbevist.

I Numetry ønsker Bjørn Ivar å bidra til å lage noe som er til hjelp for å oppnå dypere læring. Han ønsker at spillet skal inneholde oppdrag hvor utforskende matematikk er sentralt, og at spillet blir en brobygger der strategier som læres i spillet lett kan overføres til resten av matteundervisningen.

Svarte dette på spørsmålet?