Budsjetter
Oppdatert over en uke siden

Navigering til Innstillinger

Gå til innstillingene ved å trykke på hovedmenyen og deretter videre inn på "Innstillinger".


Budsjetter

Her kan du som har tilgang sette opp et budsjett som vises på meglerens Dashboard i Oversikten.
Velg først et kontor og en megler. Hvis det allerede finnes et budsjett lagret, vil det vises. Hvis ikke, kan du legge til et nytt ved å trykke på plusstegnet.

Gå gjennom hver målepunkt og legg inn antall nye oppdrag, antall salg, gjennomsnittlig provisjon, antall kundemøter og antall henvisninger til banken. Broker fordeler automatisk den totale verdien per måned, men du kan enkelt justere den ved hjelp av plusstegnet og minustegnet til høyre.

Hvis systemet ikke kan fordele det jevnt, vil det indikeres med en rød total nederst. Da må du justere beregningen slik at den stemmer. Dette gjør du også ved å trykke på plusstegnet eller minustegnet til høyre. Når antallet samsvarer med målet, blir totalen nederst grønn. Nå kan du lagre det du har gjort og gå videre.

Når du har gjort alle endringer, oppdateres meglerens Oversikt automatisk, og du kan umiddelbart se hvilke mål som trenger fokus.

Svarte dette på spørsmålet?