Alle samlinger
BROKER | CRM
Dashboard
Oversikt på startsiden i Broker
Oversikt på startsiden i Broker
Oppdatert over en uke siden

Oversikt på startsiden i Broker

Oversikten til høyre på startsiden i Broker er ditt personlige dashboard.

Det viser dine faktiske resultater sammenlignet med budsjettet.

Oversikten gir deg et raskt overblikk over hvordan du ligger an, og hva du trenger å fokusere på for å nå dine mål.

  • Du kan bla i budsjettet måned for måned ved å bruke pilene oppe til høyre og venstre.

  • For å se på resultatene dine for et annet kvartal eller året, kan du trykke på de tre prikkene oppe til høyre, og velge hva du vil se.

Svarte dette på spørsmålet?