Tips til de første Numetry-timene

Få inspirasjon til hvordan du kan sette opp klassens første tre timer med Numetry.

Oppdatert over en uke siden

Når man tar i bruk et nytt digitalt læremiddel i klasserommet, synes vi i Numetry at det er viktig å skape engasjement og nysgjerrighet. Vi har derfor kommet med noen tips om hvordan du kommer i gang med Numetry i klasserommet.

Første mattetimen med Numetry

Gi elevene tilgang før den første timen med Numetry. La elevene bruke timen til å lage en bruker og velge sin karakter. For den gjenværende tiden, lar du elevene spille fritt i solsystemet Matema.

Målet for timen bør være å la elevene få utforske Numetry på egenhånd.

Andre mattetimen med Numetry

Til den andre timen med Numetry lager du en oppgave forhånd. Tildel oppgaven til elevene, uten at du låser den. Under timen oppfordrer du elevene til finne oppgaven du har gitt dem. De finner den i oppdragstavlen i spillet.

Tredje mattetimen med Numetry

Til den tredje timen med Numetry lager du en oppgave som du låser og tildeler til klassen. Oppgaven skal kun inneholde ett matteoppdrag – dette er kun for å gjøre de kjent med funksjonen.

I timen orienterer du elevene om at det er noe nytt på skjermen. La de utforske og finne ut av hvordan de låser opp spillet igjen. Hver enkelt elev låser opp spillet på sin bruker ved å fullføre oppgaven i oppdragstavlen.

Oppdrag vises som låst ved hjelp av dette nøkkel-ikonet.

Svarte dette på spørsmålet?