Bokningskalender

Hur lägger jag upp eller tar bort lediga tider och hur bokar jag in klienter i min kalender?

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den första vyn du ser när du kommer in i Ahum är just bokningskalendern. Om du inte redan har den öppen, klicka på Bokningar i menyn till vänster.

I den vänstra spalten kan du se klockslag, och överst i kolumnerna ser du datum. Du hittar pilar högst upp till höger för att flytta framåt eller bakåt i tiden i din kalender.


Lägg upp tillgängliga tider

För att lägga upp en ledig tid som klienter kan boka in sig på, för muspekaren till den dag och tid du vill lägga till en ledig tid på och klicka en gång. En grön ruta skapas med den lediga tiden.

Längden och priset på den lediga tiden bestäms baserat på de inställningar du gjort under fliken inställningar. Nu har du en tillgänglig tid i din kalender som klienter kan boka in sig på.

Om du vill flytta tiden du precis skapade kan du enkelt klicka och dra tiden (den gröna rutan) till ett annat klockslag eller dag.


Ändra inställningarna på en ledig tid

För att justera inställningarna på den lediga tiden du precis skapat, klicka på den, så kommer du in till bokningsvyn.

Ändra datum/tid eller längd på en ledig tid

För att ändra tid eller längd på en redan upplagd tid, tryck på Ändra till höger om tiden och fyll sedan i datum, tid och längd på bokningen manuellt.

Obs! Notera att om du ändrar bokningens längd så kommer även priset att justeras. Om du exempelvis tar 1000 kr för ett besök om 45 minuter enligt dina grundinställningar, och nu gör tiden tillgänglig för ett 90 minuters besök istället, så kommer priset att höjas till 2000 kr. Du kan manuellt korrigera detta priset separat, se nedan.

Ändra tillgänglighet video/på plats

Du kan i bokningsvyn välja att ändra vilken typ av bokning tiden ska vara tillgänglig för; videosamtal, samtal på plats, eller både-och. Bocka i de alternativ du vill att klienten ska kunna välja.

Ändra tillgänglighet för nya klienter eller enbart befintliga

Välj i rullistan vem som ska kunna boka in sig på den lediga tiden:

 • Tillgänglig för alla

  Kan bokas av dina befintliga klienter som redan finns i din klientlista.

  Kan bokas av nya klienter som hittar din profil via Ahum.

Obs! För att kunna få nya klienter via Ahum behöver du även ha Client Booster så att din profil syns på Ahums listnings- och matchningsfunktion.

 • Enbart tillgänglig för befintlig klient

  Tiden syns enbart för klienter som redan finns i din klientlista.

  Väljer du detta alternativ blir tiden (den gröna rutan) blå istället, så att du lätt i kalendern kan se vilka tider som är tillgängliga för alla och vilka som enbart är tillgängliga för dina befintliga klienter.

Obs! Dina befintliga klienter kan enbart se och boka dessa tillgängliga tider om de är inloggade på sitt konto.


Boka in en klient på en tillgänglig tid

För att kunna boka in en klient på en ledig tid behöver klienten först finnas bland dina klienter.

 • Ahum-förmedlade klienter kommer med på din lista så fort de bokat in sig med dig för ett första besök, så att du kan boka återbesök med dem.

 • Läs mer här om hur du lägger till en egen klient* i din klientlista.

Tryck på tiden du vill boka in. Bokningsvyn kommer upp, och tryck sedan på Boka med klient. En ny ruta kommer upp där du kan börja fylla i klientens förnamn. När du börjar skriva namnet kommer en rullista upp med alla dina klienter vars namn matchar. Välj den klient du vill boka in tiden med. Har du flera klienter med liknande namn, säkerställ att du verkligen väljer rätt genom att titta på personnumret som visas.

Tryck på välj typ för att välja om det är ett videosamtal eller samtal på plats som ska bokas in.

Tryck på Slutför bokning.

När bokningen är klar kommer den lediga tiden att bli röd istället och du kan nu se klientens namn på bokningen.

Klientens bokningsbekräftelse

Klienten erhåller alltid en bokningsbekräftelse till sin e-postadress och kan även logga in på ahum.se och se sina bokningar. Om ni bokat samtal på plats med varandra ser klienten i sin bokningsbekräftelse din mottagningsadress samt eventuell information du fyllt i under “personlig information”. Om ni bokat videosamtal kommer klienten här istället se en länk in till videosamtalet som blir aktiv ca 15 minuter innan den bokade tiden.

* Med egen klient menas klient som inte blivit förmedlad av Ahum


Varför är bokningen gul i kalendern?

Nybesök markeras med en gul färg istället för röd i kalendern. På det viset blir det lättare för dig att snabbt kunna identifiera ditt första möte med klienten och kunna anpassa mötets innehåll. Se bild nedan på hur en första bokning med en klient ser ut:

Information vid Klientbyten

Om en klient byter terapeut efter att ha haft minst ett möte, så kommer det första mötet som klienten har med dig inte markeras med gul färg. Mötet kommer att ha en röd färg då klienten hade sitt första samtal med en tidigare terapeut, detta kan vara värt att tänka på.


Fick du svar på din fråga?