Inställningar

Hur du ställer in samtalslängd, arvode, mottagningsadress och övriga grundinställningar.

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Grundinställningar

Logga in på Ahum och gå till din terapeutsida. Klicka på Inställningar i menyn till vänster. Inställningarna är indelade i olika stycken, för att redigera ett stycke, tryck på redigera i det aktuella stycket. Tänk på att alltid trycka på Spara när du redigerat klart ett stycke.

Kalender och bokningar

Mötestid i minuter

Ställ in hur långt ett standardmöte ska vara. Varje gång du lägger in en ledig tid i din kalender kommer dess längd att bestämmas baserat på denna inställning.

Du kan alltid redigera dina tillgängliga tider manuellt om du vill göra någon tid längre eller kortare än vanligt.

Svarstid

Ställ in hur långt varsel du önskar på nya bokningar. Hur långt innan en tillgänglig tid äger rum, ska den tiden sluta vara bokningsbar.

Exempelvis, du har en tillgänglig tid en onsdag kl. 08.00. Om svarstiden är inställd på 60 minuter, kan en klient se och boka tiden fram till onsdagen kl. 07.00. Om du istället ställer in 12 timmars svarstid, kommer tiden sluta att vara bokningsbar (sluta synas för klienter) kl. 20.00 dagen innan, på tisdagen.


Betalning och priser

Priser

Här ställer du in vilket arvode du önskar vid bokning av fysiska (arvode), respektive videobesök (arvode video). Du kan välja om du vill ta olika arvode beroende på typ av möte, eller om du vill ha samma på bägge – fyll då i samma summa i bägge fälten.

Arvodet du ställer in här blir det standardarvode som kommer synas varje gång du lägger upp en ledig tid och som klienten kommer att betala för sin bokning.

Om du behöver kan du justera priset på en specifik bokning, eller på en specifik klient. Läs mer om hur du gör, här

Arvodet för terapisamtal är alltid momsfritt.


Betalningsalternativ

Ahum hanterar som standard betalningen för alla dina klienter. De betalar sina bokningar med kort via hemsidan. Ahum står för kreditrisken, vilket betyder att du aldrig mer behöver tänka på om en klient betalat sin bokning. Ahum betalar alltid ut arvodet för besöket till dig oavsett. Men du kan, om du vill, ställa in att du önskar hantera betalningen med klienter på egen hand*. Bocka i sådant fall i rutan för detta. Du kan då även välja om det ska vara förhandsvalet på nya klienter.

* Alternativet att hantera betalningen för dina klienter på egen hand är enbart tillgängligt på egna klienter. Klienter som förmedlats genom Ahum ska alltid betala sina bokningar genom hemsidan.


Kontouppgifter för utbetalning

Fyll i det konto- eller bankgironummer till vilken du önskar erhålla din utbetalning från Ahum.

Ahum betalar ut till dig en gång i månaden (senast den 10:e varje månad), för samtliga bokningar som ägt rum månaden innan där klienten har betalat till Ahum. I samband med utbetalningen får du även en specifikation av oss vilka bokningar utbetalningen gäller för.

Summa utbetalningar

Bokningar med egna klienter* – Ahum betalar ut hela summan för bokningen.

Bokningar med Ahum-förmedlade klienter** – Ahum betalar ut summan för bokningen efter avdragen provision.

* Med egna klienter menas klienter som inte blivit förmedlade via Ahum.

** Ahum-förmedlade klienter kan du få om du har vår tilläggstjänst Client Booster.


Mottagning

Välj vilken typ av samtal du tar emot

Klicka på Mottagning i menyn till vänster. Här kan du ange vilken typ av samtal du erbjuder; samtal på plats (fysiska besök) och/eller videosamtal. Du väljer detta genom att bocka i respektive ruta. När du lägger upp lediga tider i din kalender kommer klienter kunna se vad du erbjuder och själva välja vilken typ av bokning de önskar göra.

Tips!

Om du generellt tar emot både samtal på plats och videosamtal, bocka i bägge rutorna här. Du kommer sen, i din bokningskalender, kunna specificera om någon eller några av dina lediga tider enbart ska vara bokningsbara för en typ av bokning. På så sätt kan du styra när klienter kan välja själva, och när du enbart finns tillgänglig för till exempel videobesök.


Fyll i din mottagningsadress

Om du tar emot samtal på plats kan du sedan fylla i adressen till din mottagning. Adressen kommer att bli synlig på din profilsida.


Fick du svar på din fråga?