Alle samlinger
BROKER | CRM
Dashboard
Opprette et nytt lead (Supersøk+)
Opprette et nytt lead (Supersøk+)
Oppdatert over en uke siden

Du finner Supersøk+ to steder i Broker:

  • Ved å klikke på PLUSS-tenget øverst i venstre hjørne

  • Ved å klikke på menyen øverst i venstre hjørne og velge Supersøk+

Her kan du søke opp leadet med telefonnummer, navn, adresse eller et organisasjonsnummer

Dersom du ikke får treff på noe av det du søker på, kan du opprette leadet manuelt herifra

  • Broker sjekker ditt meglersystem først, for å finne ut om leadet alleredet har en relasjon til deg eller andre i ditt foretak.

  • Hvis leadet ikke finnes fra før, opprettes det et nytt kundekort.

  • Velg den korrekte eieren for å får presentert noe datagrunnlag om eiendommen direkte. Ta stilling til hvem av hjemmelshaverne som er hovedkontakt, og klikk på lagre.

  • Leadet plukkes automatisk opp av deg, og Broker booker en oppfølging samme dag sånn at du enkelt kan avtale neste møte.

PS! Supersøk+ er koblet direkte mot Norkart og Eiendomsverdi.

Svarte dette på spørsmålet?