Meglerinnstillinger
Oppdatert over en uke siden

Navigering till Innstillinger

Gå til innstillingene ved å trykke på hovedmenyen og deretter videre inn på "Innstillinger".


Min profil

Her inne kan du:

  • Se informasjon om deg selv og ditt foretrukne kontor.

  • Aktivere/deaktivere varsler for digitale leads.

  • Aktivere/deaktivere pushvarsler.

  • Inkludere/exkludere deg fra rapportene.

Svarte dette på spørsmålet?