Problemstillinger i e-tinglysing (Webmegler).
Oppdatert over en uke siden

To kjøpere, men kun 1 skal stå som hjemmelshaver. Kjøpere fremkommer med 1/2 hver på skjøtet.

  • Ta vekk vedkommende på fjærpenn fra oppdraget, når alt er signert ferdig kan kjøper 2 registreres tilbake på fjærpenn igjen.

Festet tomt

Registrere annen rettighetshaver/ når selger/kjøper er et AS

  • Vedkommende som skal signere på vegne av firma må legges inn som ansatt på firmakundekortet. Deretter må den ansatte knyttes til firma i selve oppdraget som "Ny annen kontaktperson" under skillekortet "Andre". Les mer på egen hjelpeside Registrere firmakontakt korrekt

Oppstart av E-tinglysing

E-tinglysing ved ulik eierbrøk på ulike matrikler

  • Vi har mange kunder som etterspør dette, pr idag støtter vi ikke å e-tinglyse skjøte og sikring i et oppdrag med en eller flere tilleggs matrikler og der eierfordeling er ujevn på selger og/eller kjøpersiden.

Typisk feilmelding i slike saker:

Svarte dette på spørsmålet?