Registrere firmakontakt korrekt

Hvordan registrere en firmakontakt korrekt

Oppdatert over en uke siden

Når kjøper eller selger er et firma, må firmaet registreres korrekt for å kunne signere dokumenter ved etinglysing, budgivning, sms-utsendelser etc.

  1. Hvis det ikke allerede eksisterer et firmakundekort på firmaet må det opprettes ved å gå til "kunde" og "ny firmakunde" i menyen øverst. Her må minimum navn og organisasjonsnummer fylles ut.

  2. Firmaet skal ligge som selger1/kjøper1

  3. Signaturberettiget legges så inn som ansatte på firmakundekortet. Velg "ny ansatt" og fyll inn minimum navn, stilling, email, mobil og fødselsnummer. For å se hvem som er signaturberettiget for firmaet kan du se firmaattest, eller brønøysunds hjemmeside https://www.brreg.no/.

  4. For at den signaturberettigete skal kunne e-signere dokumenter, må den ansatte legges til under skillekortet "andre".

  5. Søk opp den ansatte, og velg alternativet hvor navn og firmanavn fremkommer.

  6. Under type kontakt, skal det stå "annen rettighetshaver". Den signaturberettiget vil nå vises som et alternativ ved e-signering av avtaler, og dokumenter ved e-tinglysing.

Svarte dette på spørsmålet?