Sende innfrielsesbrev
Oppdatert over en uke siden

Trykk på skillekortet

På heftelsene som er registrert her vil vi i kommentarfeltet få relevante dokumentmaler tilgjengelig. Hvilke brev som dukker opp her er avhengig av at Oppdragsstatus eller Oppgjørs-kø status er satt korrekt etter hvor man er i prosessen.

For å få opp Innfrielsesbrevet må Oppgjørskø stå korrekt som “06.Klar til oppgjør” – I tillegg til at bankoppdrag er opprettet mot heftelsen.

Det er derfor viktig å registrere bankoppdraget korrekt knyttet mot Pengeheftelsen slik at Webmegler vet at Innfrielsesbrevet nå er relevant å vise i Kreditorer-skillekortet:

Dersom dette er gjort finner vi innfrielsesbrevet på heftelsen i skillekortet Kreditorer og Forhåndsvise/Sender dette på lik måte som oppgjørsoppstillingen (se link) i punkt 6//.

Når Oppgjørs-køen endres til Delvis oppgjort eller Oppgjort vil brevet for Purring dukke opp i skillekortet Pengeheftelser/rettighetshavere. Dette i tilfellet panthaver ikke har slettet heftelse.

Legge inn innfrielsessummer i Webmegler

Oppgjørsoppstilling

Svarte dette på spørsmålet?