Opprette oppgjørsoppstilling
Oppdatert over en uke siden

Oppgjørsoppstillingene finner vi i skillekortet Sjekkliste Oppgjør. Trykk på skillekortet

Under samlepunktet Oppgjørsoppstilling og innfrielsesbrev ligger oppstilling til selger og kjøper. Trykk på oppgjørsoppstilling selger:

Vi får da opp et vindu hvor vi kan angi hvilken >Kommando vi forsøker å utføre. Dobbeltklikk på >Kommando for å se hvilke valg vi kan gjøre:

Kryss ut Forhåndsvis PDF og trykk

og deretter

For å sende oppstillingen direkte til epostadressen registrert på selger kan vi krysse av for Send på epost/fax i stedet og deretter trykke Fortsett og Lagre.

Svarte dette på spørsmålet?