Renteberegning i Webmegler.
Oppdatert over en uke siden
  1. I oppdrag etter avhendingsloven godtgjøres selger rente kun på avtalte forskuddsinnbetalinger fra den dato det er tinglyst sikringsobligasjon. Sikringen registreres i "depot" med "tinglyst dato" og "pantebeløp". Utover dette godtgjøres selger rente på egne innbetalinger, samt kjøpers innbetalinger fra og med overtagelsesdato.

  2. I oppdrag etter bustadoppføringsloven godtgjøres selger rente kun på avtalte forskuddsinnbetalinger fra den dato det er stilt forskuddsgaranti, og kun på et beløp inntil garantiens pålydende. Garantien(e) registreres i "depot" med "mottatt dato" og "pantebeløp". Utover dette godtgjøres selger rente på egne innbetalinger, samt kjøpers innbetalinger fra og med dato for overskjøting av eiendommen (skjøte og dets tinglyst dato registreres i depot).

  3. Om det er avtalt forskuddsbetaling fra kjøper eller ikke må registreres i meglers sjekkliste. En evt. innbetalingsplan registreres i bankoppdragskillekortet

  4. Provisjon og utlegg trekkes fra selgers renteberegning med virkning fra den dato dette ble overført meglers driftskonto.

Se også:

Utføre renteberegning og overføre renter:

Redigere rentesats i Webmegler

Svarte dette på spørsmålet?