Utføre renteberegning og overføre renter

Her beskrives fremgangsmåten når man skal utføre renteberegning og overføre renter

Oppdatert over en uke siden

For renteberegning står vi i oppdraget og velger nedtrekksmeny øverst – Regnskap:

Kryss deretter av for Alle bevegelser, Selgers- eller Kjøpers renter eller Morarenter.
Trykk

og beregningen åpnes i et Excel-ark.

For oppdrag som er konvertert fra Emprof må renteberegning utføres manuelt eller ved utgangspunkt i alle bevegelser på klientkonto.

Fremgangsmåten for å hente midler fra Renteoppdraget vårt er uansett lik. Vi står i oppdraget vi skal hente midler til og trykker øverst Regnskap – Klientmidler – Overfør fra renteoppdraget:

Svarte dette på spørsmålet?