Alle samlinger
Numetry Skole
Klasseaktiviteter med Numetry
Gjør mengdetrening til en klassekonkurranse
Gjør mengdetrening til en klassekonkurranse

Lær hvordan du kan bruke Poengtavlen i spillet til å arrangere en konkurranse i spillet.

Oppdatert over en uke siden

Konkurranser ved hjelp av Numetry er en god måte å få inn mengdetrening på, da det oppfordrer elevene til å spille gjennom det samme matteoppdraget flere ganger for å forbedre poengsummen sin.

Konkurrer innad i klassen

Sett opp en konkurranse sammen med elevene dine. Finn ut hvem i klassen som klarer å få den beste plassering på et spesifikt matteoppdrag ved hjelp av poengtavlen.

Be elevene selv finne fram til oppdraget dere skal konkurrere i, eller del ut en egen oppgave ved hjelp av Lærerportalen.

Skjermbildet under viser et eksempel på hvem som har den beste sammenlagte poengsummen Door Decryptor, et matteoppdrag som tar for seg brøk. Du kan sortere mellom siste 365 dager, 30 dager eller 7 dager.

Konkurrer sammen mot resten av spillerne i Numetry

Sett opp en konkurranse hvor hele klassen kan samarbeide. Klarer klassen din for eksempel å ta alle topplasseringene på matteoppdraget Mysterious Pillar, som tar for seg brøk, eller Particle Picker, som tar for seg sannsynlighet?

Du kan utfordre elevene til å få alle topplasseringene under Alle Moduser eller til en enkel modus, som for eksempel Modus III.

Her er et eksempel på 5C ved Marienlyst som har tatt alle topplasseringene på ett av oppdragene i spillet.

Konkurrer om topplasseringene på én enkel modus

Fokuser konkurransen på ett enkelt modus til et matteoppdrag og prøv å få flest mulig topplasseringer der.

La elevene spille gjennom oppdraget flere ganger for å se om de klarer å forbedre poengsummen sin. Det er lettere å gjøre det bedre når man først kommer inn i rytmen. Mestringsfølelsen man får ved å se forbedrede resultater med en gang bør ikke undervurderes.

Dette trenger ikke å ta opp en hel time, men kan for eksempel være en del av stasjonsarbeid hvor elevene jobber med et spesifikt tema på ulike måter.

Du kan også legge på en ekstra modus hvis du ser at det er nok tid til det i timen.

Konkurrer om topplasseringene på Alle Moduser

For å få best mulig plassering under Alle Moduser, må elevene fullføre alle modusene som tilhører et oppdrag. Det betyr at de må få best mulig plassering på Modus I, Modus II, Modus III, Utfordring I og Utfordring II.

Hvis dette blir mye arbeid for bare én time, kan det fint deles ut over en periode. For eksempel kan målet være at elevene får så høy poengsum som mulig på et matteoppdrag som handler om brøk mens klassen fokuserer på temaet.

Klarer din klasse å kapre noen topplasseringer?

Svarte dette på spørsmålet?