Hur säger jag upp min prenumeration av Ahum?

Vad du behöver tänka på om du önskar avsluta ditt samarbete med Ahum

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Självklart vore det jättetråkigt om du ville avsluta ditt samarbete med oss! Om du ändå önskar avsluta ditt terapeutkonto följer här lite information om hur du går till väga, samt vad du behöver tänka på.


Hur säger jag upp min prenumeration?

Prenumerationen sägs upp skriftligt genom att maila till info@ahum.se. Uppsägningen börjar gälla först när du fått bekräftelse från Ahum att uppsägningen mottagits.

Vanligtvis gäller 1 kalendermånads uppsägningstid, det vill säga att sista dagen för din prenumeration blir den sista dagen i nästkommande månad från att din uppsägnings bekräftats. Ibland har Ahum kampanjer som kan innebära en viss bindningstid. Se till din prenumerationsbekräftelse om du är osäker på vad som gäller för dig. Du kan även kontakta oss på info@ahum.se.


Att tänka på inför avslut av konto

Spara ner dina journaler

Journaler ska sparas i 10 år efter sista anteckning, och det är ditt ansvar som vårdgivare att säkerställa detta för dina klienter. Du kan enkelt ladda ner dina klienters journaler från Ahum och behöver göra detta med samtliga klientjournaler innan ditt konto inaktiveras.

Administration av klienter – gäller dig som har egna klienter i Ahum

Med egna klienter menas klienter som inte förmedlats genom Ahum.

Om du har egna klienter som du kommer fortsätta behandla utanför Ahum behöver du säkerställa att du har ett annat sätt att administrera klienterna på, avseende exempelvis bokning, journalföring och betalning utanför Ahum. Om det finns klientinformation du behöver ha med dig är det viktigt att du sparar ner denna innan ditt konto inaktiveras.

Fick du svar på din fråga?