Hur sparar jag ner mina journaler?
Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Journaler ska sparas i 10 år efter sista anteckning och det är ditt ansvar som vårdgivare att säkerställa detta för dina klienter. Om du har valt att avsluta ditt konto hos Ahum kan enkelt ladda ner dina klienters journaler för att spara dem på egen hand.

Dina klientjournaler kan tas ut från Ahum i form av ett PDF-dokument per journal.

  1. Gå till fliken Klienter i Ahum.

  2. Välj klient i listan.

  3. Bläddra ner till Anteckningar och tryck på Skriv ut.

  4. Kontrollera i förhandsvisningen av PDF-dokumentet att alla anteckningar är signerade. Om du har osignerade anteckningar, gå tillbaka till journalen och signera dessa innan du går vidare.

  5. Välj att antingen skriva ut journalen i pappersform, eller att spara den som elektroniskt dokument på ett lagringsmedium som du kan förvara i enlighet med patientdatalagen.

  6. Upprepa för alla dina klientjournaler.

Fick du svar på din fråga?