Klientkort

Information om din klient och klientspecifika inställningar

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Öppna ett klientkort genom att trycka på ett namn i din klientlista. Nedan följer en beskrivning av den information du kan se inne på klientkortet, samt de inställningar du kan göra.

Om Klienten

I det allra första stycket finner du klientens kontaktuppgifter.

Om klienten använt sig av Ahums matchningsverktyg finns här också information om klientens Kontaktorsak, samt klientens svar på frågorna från matchningsenkäten. Klicka på Visa alla svar om du vill se hur klienten svarat.

Högst upp till höger kan du välja att ändra klienten till att bli inaktiv. Det gör att klienten inte längre kommer synas i din klientlista om du inte specifikt filtrerar på inaktiva klienter. Genom att markera avslutade klienter som inaktiva, håller du din klientlista kortare, genom att bara se de som just nu är under behandling.


Klientinformation

Här kan du fylla i anteckningar om klienten. Dessa anteckningar är sedan lätta för dig att komma åt, om du till exempel vill läsa på inför ett möte med klienten. Notera att om du skulle vilja skriva ut journalen i framtiden, kommer dessa anteckningar att komma med i utskriften. Tryck på pil ned bredvid varje rubrik för att kunna skriva en anteckning.


Möten

Här ser du dina kommande inbokade samtal med klienten, såväl som de samtal ni redan haft. Du kan enkelt gå till din bokningskalender och boka in ett nytt samtal genom att trycka på Boka in nya tider.

Journalanteckningar

Här ser du en lista på tidigare journalanteckningar du skrivit för klienten, och kan även välja att ladda ner journalerna om du önskar förvara dem utanför Ahum. Läs mer här om förvaring av journaler, samt hur du kan spara ner dem.

Klicka på Skapa ny journalanteckning för att börja skriva en ny journalanteckning.

När du skrivit klart din journal, kan du högst upp till höger välja att spara journalen för att kunna redigera den vid senare tillfälle, eller spara och signera när du är helt klar, så att du även låser journalen.

Om du trycker på stäng så avbryter du utan att spara.


Klientspecifika inställningar

Betalningsmetod

Som standard hanterar Ahum alla betalningar från klienter åt dig. Du behöver därmed inte ta betalt för sessionerna eller tänka på om en klient betalt för sig eller inte. Du får en utbetalning av oss senast den 10 varje månad, för samtliga sessioner som ägt rum månaden innan, oavsett om vi fått in inbetalning från klienten i tid eller inte. Det vill säga Ahum står för kreditrisken.

Det är dock bra för dig att känna till de olika betalsätten, samt att du kan ändra inställningarna på de klienter som är dina Egna klienter.

Det finns totalt 3 olika betalsätt som en klient kan betala sina bokningar på.

 • Betalkort online

  Klienten registrerar sitt betalkort på Ahum och kortet debiteras automatiskt 24 timmar före bokad tid. Detta är standardinställningen på samtliga användare, om ingen ändring görs.

 • Betalning med kod

  Detta används när en klient önskar få sina bokningar fakturerade till sitt företag. Om du har en klient som önskar faktura, be klienten ta kontakt med Ahum på info@ahum.se.

  Kod används även för försäkringsklienter som Ahum förmedlar. I de fall detta används blir du alltid informerad samband med att klienten förmedlas till dig.

 • Betalning hanteras av terapeut (enbart valbar på Egna klienter)

  Välj detta alternativ om du önskar att Ahum inte debiterar klienten. Då behöver du själv ta in betalning direkt från klienten. Notera att Ahum i dessa fall inte gör någon utbetalning till dig för bokningarna och inte heller ansvarar för att betalning tas in.

  Detta alternativ är enbart valbart på Egna klienter. Ahumförmedlade klienter skall alltid betala för sina bokningar via Ahum.

Ändra standardinställning

Standardinställningen är att samtliga klienter hamnar på Betalkort online. Om du vill ändra standardinställningen för nya Egna klienter, gör du det under fliken Inställningar i menyn till vänster.

Obs! Om du ändrar betalningsinställning så påverkas enbart NYA bokningar. Om du redan har en bokning med en klient vars inställning du önskar ändra, tänk då på att boka av och boka om bokningen när du ändrat, så att den nya bokningen får de nya inställningarna.


Allianspris

Om du har en klient som du kommit överens om ett speciellt pris med, kan du fylla i under Allianspris i inställningarna. Notera att du behöver fylla i både vilket pris som ska gälla för fysiska möten och för videosamtal. Om en klient har ett överenskommet pris ifyllt här, kommer alla framtida bokningar du gör med klienten hamna på detta pris, istället för det pris som är ditt standardarvode.

Denna funktion är utmärkt att använda om du till exempel vill erbjuda rabatt till en mer långvarig klient.

Allianspris är även bra att använda om du vill höja ditt standardpris, men inte vill att klienter som redan träffar dig ska påverkas. Då lägger du bara in allianspris på samtliga dina befintliga klienter innan du ändrar ditt standardpris, så kommer de inte påverkas av höjningen.

Fick du svar på din fråga?