Alla samlingar
Vanliga frågor & svar - för terapeuter
iKBT och Blended Therapy
Hur använder jag iKBT för att erbjuda min klient bästa möjliga behandling?
Hur använder jag iKBT för att erbjuda min klient bästa möjliga behandling?

Förslag på hur du kan använda iKBT med din klient

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

iKBT kan användas som en enskild behandlingsform, eller blandas med andra behandlingsformer i en så kallad blended therapy. Ett tips är att starta med Kartläggningen, för att få en bild av klientens liv och symptom. Det är ett stöd för dig som terapeut att veta vart du ska börja i dina bedömningssamtal och kan hjälpa dig att göra en behandlingsplan. Efter bedömningsfasen kan du och klienten tillsammans välja att jobba med iKBT på olika sätt.

Enbart digital behandling

Klienten jobbar självständigt i en digital behandling med dig som stöd i chatten. Klienten får psykoedukation, övningar och frågor precis som vid en vanlig behandling. I slutet av en behandling gör klienten en vidmakthållandeplan som klienten har fortsatt tillgång till digitalt. I det här upplägget har du bara kontakt med klienten via chatt och träffar bara klienten i bedömningsfasen.

Blended therapy

I en blended therapy kan du använda Ahums digitala behandlingsplattform i kombination med fysiska besök eller besök via video. Du kan exempelvis låta klienten genomgå en hel behandling i plattformen och komplettera med samtal. Du kan också låta klienten genomgå psykoedukationen i den digitala plattformen och göra resten av behandlingen med vanlig samtalsterapi. Du kan också starta upp klienten med ett samtal, ha samtal för att följa upp i mitten samt avsluta med samtal.

iKBT som ett komplement

Du kan använda Ahums digitala plattform som ett komplement till den behandling du genomför med klienten. Du kan använda olika kapitel i plattformen som hemuppgifter. Det kan exempelvis vara psykoedukation, målsättning eller sömndagboken. Då genomför du en behandling som du brukar, men kan låta klienten arbeta i plattformen mellan besöken. Du kan, under vissa perioder, också då stötta klienten via chatt. Det kan exempelvis vara under perioder då klienten jobbar mycket med exponering och behöver snabbare input än att ses en gång i veckan eller en gång varannan vecka.

Vad är bra att tänka på?

iKBT-behandling är, enligt forskning, lika effektivt som vanlig KBT-behandling vid en rad tillstånd, exempelvis depression och sömn. Det är bra att ha med sig att du som terapeut behöver lita på behandlingen och stötta klienten i chatten för att komma vidare i behandling. Precis som du gör i vilken behandling som helst. Vi rekommenderar att du tittar till chatten 1 gång per dag, alternativt att du och klienten i förväg kommer överens om hur ofta ni använder den.

Datorvana

För att klienten ska kunna ta till sig innehållet i en digital behandling behöver hen ha någorlunda kunskap i att använda en dator eller en app. Det är också bra att tänka på vilken typ av problematik klienten har. Exempelvis lämpar sig inte en behandling digitalt om klienten är i en kris. Det här är en bedömning du behöver göra själv som terapeut, vad som är lämpligast för just din klients problematik.

Fick du svar på din fråga?