Journalför i Ahum

Hur gör jag för att journalföra i Ahum och hur hanteras journalerna?

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ahums plattform erbjuder ett säkert journalsystem med stark autentisering för åtkomst, i enlighet med patientdatalagen och med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården. Alla journaler ligger kvar i Ahums plattform i 10 år efter sista anteckning.

Hur journalför jag i Ahum?

Gå till din klients klientkort. Lite längre ner till höger hittar du en ruta som heter Anteckningar. För att skapa en ny journal, tryck på Skapa ny anteckning.

När du skrivit klart din journal kan du välja tre alternativ uppe till höger:

  • Spara och signera

    Detta sparar och låser journalen. Du kommer inte längre ha tillgång till att redigera journalen.

  • Spara

    Detta sparar journalen, men du kommer fortfarande kunna komma och redigera den vid ett senare tillfälle.

  • Stänga

    Detta stänger journalen utan att spara några ändringar.

När du sparat journalanteckningen listas den på klientkortet under Anteckningar. Du kan även hitta dina senaste journalanteckningar i menyn till vänster under Journaler.


Ansvar

Som ansluten terapeut har du ansvaret för dina journaler i egenskap av vårdgivare. Eventuella önskemål från klienter att ta del av sin journal ska hanteras av vårdgivaren, vilket innebär att Ahum kommer att hänvisa denna typ av förfrågningar till klientens terapeut.

Vad händer om jag avslutar min prenumeration?

Om du avslutar din prenumeration på Ahums plattform ansvarar du för att, innan prenumerationsperioden går ut, ta ut dina journaler från Ahum. Som vårdgivare ansvarar du för att förvara patientjournalerna säkert, i enlighet med patientdatalagen samt med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Se här hur du gör för att spara ner journaler från Ahum.

Fick du svar på din fråga?