Terapeutvy vs. Klientvy

Del av Guide – Välkommen till iKBT – Steg 1

Sofia avatar
Skrivet av Sofia
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När vi startat upp iKBT för dig kommer du ha tillgång till det på två olika sätt, dels som terapeut, det vill säga så som du kommer att använda iKBT plattformen med dina klienter, men också som klient. Detta så att du enkelt ska kunna prova plattformen utifrån en klients perspektiv och även kunna gå igenom och uppleva behandlingarna själv. På så vis lär du känna materialet och vet vad du tilldelar dina klienter.

Ahum meddelar alltid när nya behandlingar släpps så att du kan hålla dig uppdaterad.


Terapeutvyn

  • Logga in på Ahum som vanligt, och klickar på iCBT i menyn till vänster Då kommer du åt plattformen som terapeut.

Här kommer du kunna se dina klienter som just nu arbetar med iKBT, tilldela dem nya behandlingar, kapitel eller skattningsskalor, se deras rapporter, samt chatta med klienterna. Med andra ord är det härigenom du vanligtvis kommer arbeta med iKBT.

Såhär ser terapeutvyn ut


Klientvyn

  • Om du istället klickar på ditt namn längst ner till vänster i menyn och sen på Öppna Klientvy, kommer du in i iKBT plattformen som om du vore klient.

Denna vy har du tillgång till så att du ska kunna uppleva iKBT så som klienter gör, testa behandlingarna själv och gå igenom det material som dina klienter kommer kunna arbeta med.

Såhär ser klientvyn ut


Tips!

I din terapeutvy kommer du se att du har en klient redan från start – nämligen dig själv. Vi har gjort så att du kan se ditt klientkonto, som om du vore din egen klient. Detta för att du ska kunna tilldela behandlingar till dig själv, sedan gå in i klientvyn och gå igenom behandlingarna så som en klient ser dem. På detta sätt kan du bekanta dig med nytt material som vi lanserar. Du kan även använda detta i början av din upplärning i iKBT, till att testa olika funktioner, t.ex. se hur chatten fungerar, hur du ser rapporter på en klient och annat som vi kommer gå igenom lite senare i denna guide.


Gå till nästa steg i guiden – Välkommen till Ahums iKBT!

Fick du svar på din fråga?