Kansellere avtale
Oppdatert over en uke siden

Fremgangsmåte for å kansllere eller åpne en allerede utsendt avtale i Broker

Hvis en avtale er sendt ut til kunder for signering, så vil ikke Broker la deg endre eller sende en ny avtale før alle signeringene er fullført.

Hvis det skulle være behov for å gjøre endringer på en allerede utsendt avtale, så har du muligheten til å avbryte og "låse opp" avtalen i Broker. Dette gjøres ved å gå til "Tilbudsbrev" på den eiendommen/avtalen det gjelder, og følge stegene nedenfor.

Steg-for-steg guide:

  1. Klikk på skiftenøkkelen.

  2. Velg "Tilbudsbrev".

  3. Gå til "Mmmm hamburger".

  4. Først avbryt avtalen hvis det er nødvendig, og bekreft.

  5. Husk deretter å låse opp megleren og bekreft.

  6. Brukeren kan nå redigere og sende avtalen på nytt, starte helt på nytt eller velge en annen avtale (oppdragsavtale).

AVSLUTNINGSMERKNAD:

En reell brukssituasjon for noen kunder er muligheten til å sende både en oppdragsavtale for E-takst og en avtale for salg samtidig eller før en kunde har signert avtalen for E-takst.

Disse situasjonen har ikke Broker støtte for per dags dato.

Svarte dette på spørsmålet?