Alle samlinger
BROKER | CRM
Kundekort
Lage fremdriftsplan i Broker
Lage fremdriftsplan i Broker
Oppdatert over en uke siden

For å finne Fremdriftsplanen

  • Via befaringspresentasjon - klikk på fremdriftsplan i menyen til høyre

  • Via kundekortet - klikk på skiftenøkkelen og velg fremdriftsplan

Fremdriftsplan

Du kan nå gjøre klar en fremdriftsplan med definerte aktiviteter. Dette vil senere vises visuelt i en kalender direkte i befaringspresentasjonen. Dersom du ikke velger å gjøre klar en tentativ fremdriftsplan for dette oppdraget kan du fint gjøre dette direkte i presentasjonen sammen med den potensielle oppdragsgiveren og hoppe over dette steget i denne prosessen.

  • Klikk på Fremdriftsplan og på Pluss-tegnet (+) for å legge til aktiviteter på spesifikke datoer

  • Velg Sende i menyen til høyre for å sende foreslått fremdriftsplan til oppdragsgiver

Svarte dette på spørsmålet?