Alle samlinger
BROKER | CRM
Interessentoppfølging
Jobbe med interessenter i Broker
Jobbe med interessenter i Broker
Oppdatert over en uke siden

Innkommende interessenter på eksisterende oppdrag

Oversikt over interessenter

Når du skal jobbe med innkommende interessenter på et bestemt oppdrag, starter du med å trykke på den aktuelle eiendommen. I fanen Alle ser du en komplett oversikt over alle interessenter knyttet til eiendommen, enten de er visningsdeltakere eller kun de som har lastet ned salgsoppgaven.

Interessentkortet

På hvert interessentkort kan du raskt identifisere om en person har meldt seg på visning ved å se om det ligger inne en bestemt dato og klokkeslett. Hvis noen av de eksisterende interessentene uttrykker ønske om å delta på en visning, kan du enkelt melde dem på ved å trykke Påmelding til visning og deretter velge det relevante visningstidspunktet. Du kan også opprette en privatvisning, hvor du kan angi en dato og tid basert på avtale.

Endring av Interessentstatus

På hvert interessentkort finner du også ulike statusindikatorer. Du kan endre disse ved å klikke på den aktuelle statusen, og vil få muligheten til å velge en ny status (Kjøper, Budgiver, Interessert, Mindre interessert eller Ikke interessert)

Legg til Kommentarer

For å ha kontroll på hver enkelt interessent, kan du legge til relevante kommentarer på interessentkortet. Dette gjør du ved å klikke på navnet til interessenten i listen, skrive et notat og trykke lagre.

Søkefunksjonalitet

Hvis listen over interessenter er lang, kan du raskt finne den rette personen ved å søke på navn eller telefonnummer i søkefeltet øverst i listen.

Manuell Registrering av Interessenter

For å registrere en interessent manuel, klikk på + tegnet nederst til høyre, søk ved hjelp av telefonnummer, og lagre interessenten ved å trykke lagre.

Meldingsplattform for Interessenter

Det er også en dedikert meldingsplattform for interessenter. Når du står på oversikten over interessenter, klikk på chatsymbolet nederst til høyre.

Dypdykk i Interessentkortet

Klikk på navnet til en interessent for å komme inn på interessentkortet.

Her har du flere muligheter.

  • Se tidligere eiendommer hvor interessenten har vist interesse

  • Legge interessenter til videre oppfølging slik at de dukker opp i din ringeliste

  • Sende interessenten videre til en annen megler. Når du videresender en interessent, vil den valgte megleren motta et pushvarsel.

Send Banktips Som en siste funksjon, gir systemet deg også muligheten til å sende et banktips direkte fra Broker

Svarte dette på spørsmålet?