Overstyre bilagstyper på avdeling og firma

Hvordan kan man overstyre bilagstyper på avdeling og firma

Oppdatert over en uke siden

Bilagstyper kan overstyres på avdeling og firma. Følgende felter kan overstyres:

  • Navn: Man kan ikke endre navnet på bilaget, men det kan legges til forklarende tekst.

  • Fastbeløp

  • Automatikk.

Om bilaget for eksempel skal styres til en annen konto, så må det eksisterende bilaget redigeres, eller det må opprettes et nytt bilag.

Gå til annet, oppsett og trykk på firma eller avdeling.

Scroll ned og trykk på "overstyre bilagstyper".

Her kan bilagstyper fra globalt oppsett aktiveres og redigeres som nevnt over.

Svarte dette på spørsmålet?