Opprette nye bilagstyper på firma

Hvordan opprette nye bilagstyper på firma

Oppdatert over en uke siden

For å kunne opprette nye bilagsyper på firma må bruker ha firma oppsettsrettigheter på brukeren.

 1. Gå til annet, oppsett, og trykk på firmaet i kolonnen i venstre side.

 2. Gå på nedtrekksmeny oppe i høyre hjørne og velg ny bilagstype.

 3. Du får nå opp vinduet til ny bilagstype, og må legge inn ønsket informasjon om bilagstypen.

  • Velg navn og mappenavn

  • Legg inn ev. fastbeløp for bilagstypen. Dette beløpet kan redigeres i oppgjørsoppstillingen inne i et oppdrag.

  • Ta stilling til punktene under Automatikk.

   Ved budaksept: Beløp klienten skal betale forutsatt at eiendommen selges

   Ved oppdragsnr: Beløp klienten skal belastes forutsatt at oppdragsavtalen signeres.

   Her kan det også settes regler for når bilaget skal være med, eller ikke være med. Som f.eks at bilaget kun skal gjelde oppdragstype 01. salg eiendom, og eierform borettslag. Man kan her også velge at bilagstypen kun skal gjelde for noen avdelinger i firmaet.

  • Velg så under hovedbok debit og kredit hvilke konto bilaget skal styres mot.

Se eksempel på en en bilagstype under:

Svarte dette på spørsmålet?